Aspergers syndrom

Prevalens 4 promille med manlig dominans. Familjär anhopning. Hör till det autistiska spektrumet.

 

Symptom           

  • Oförmåga att föreställa sig hur andra människor tänker och känner
  • Oförmåga till social interaktion
  • Extrema intressen som lätt går till överdrift
  • Språkförståelsen är konkret och idiomatiska uttryck missförstås
  • Omgivningens reaktioner möts med okänslighet omväxlande med överkänslighet
  • Dålig ickeverbal kommunikation
  • Fantasifattigdom
  • Klumpig motorik och avvikande gångmönster

 

Behandling       

Kan ej behandlas

Comments are closed.