Hyperkinetisk störning (ADHD)

Kllas även ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Diagnostiseras ofta vid skolstarten (prevalens 5%, M:K 3:1) då kraven på diciplin, uppmärksamhet och socialt samspel skärps. Antalet personer med signifikant klinik halveras varje femte år. Störningen predisponerar för antisocial personlighetsstörning och missbruk.

 

Genes                 

  • Organisk och genetisk                 

 

Symptom           

  • Ouppmärksamhet
  • Hyeraktivitet
  • Impulsivitet

 

Behandling       

Amfetamin el metylfenidat (Ritalin®, Concerta®) i kombination med psykoterapi

Comments are closed.