Tourettes syndrom

Prevalens 0,5 per 1000 med manlig dominans.

 

Genes                 

Genetik, störning i basala ganglierna

 

Symptom           

  • Tics (muskulära, vokala och verbala) upphör helt under sömn och vid koitus
  • Tvångstankar
  • Tvångshandlingar
  • Fluktuerande förlopp

 

Behandling       

Neuroleptika i låga doser

Comments are closed.