Neurologiskt status (Neurol)

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Högre funktioner 

Vakenhetsgrad. Orientering (tid, rum, person).

Dysfasi/afasi. Minne (repetera telefonnur, MMT). Praxis. Neglekt

Psykiskt status


Autonoma funktioner

Miktion; Avföring

Erektion; Svett

Ortostatism


Stående

Kroppshållning. Romberg.

Vanlig gång; Tågång; Hälgång. Steglängd. Medrörelser.


Kranialnerver

Skillnad te/kaffe?

Ofthalmoskopi

Synfält; Pupiller; Ögonmotorik

Ansiktssensorik (Ytlig; Smärta; Temp). Kornealreflexer (dess användning kan diskuteras).

Ansiktsmotorik (Rynka pannan; Knip ögonen; Blås upp kinderna; Visa tänderna); Gapa + masseter. Artikulation.

Prassel vid öronen. Viskprov. Dockhuvudtestet.

MoS (Gapa; Säg Aaaaah; Svalgreflex; Tungrörelser)

Sternocleido; Trapezius (dess användning kan diskuteras).


Övre extremiteter

Nedre extremiterer

Inspektion

Inspektion

Tonus armbågsled;

Tonus knäled

Kraft – Axel; Armbåge; Händer

Kraft – Höft; Knä; Tåextention

Biceps; BR, Triceps

Patellar; Akilles; Babinski

Grasset; Diadokokinesi: Finger-näs

Knä-häl; Barré

Sensorik

Sensorik


Sensorik Ytlig beröring; Smärta; Temp; Viberation; Ledkinestesi

Motorik: Tonus; Kraft; Reflexer; Koordination


Bukreflexer

 


NIH-skalan

1a

Medvetandegrad

0 = RLS 1

1= RLS 2

2= RLS 3

3 = RLS 4-8

1b

Orientering

Fråga om nuvarande månad och patientens ålder. Ge inga ledtrådar. Första svaret gäller.

0 = Två rätt

1 = Ett rätt

2 = Inget rätt eller afasi

1c

Förståelse

Ge kommando (visa inte): Slut ögonen! Knyt handen (inte paretisk sida)! Om afatisk patient utförs pantomin.

0 = Två rätt

1 = Ett rätt

2 = Inget rätt

2

Ögonmotorik / Ögonställningar

Observera först ögonställningen, testa sedan ögonrörelserna åt höger och vänster sida. Om patienten inte lyder uppmaningen, prova Dolls Eye-manöver (vrid huvudet).  

0 = Ua

1 = Partiell

2 = Komplett

3

Synfält

Använd konfrontationstest, tex fingerräkning eller genom att föra handen ”hotfullt” mot patientens öga. Om patienten när blind på ett öga, kontrollera det friska ögat.

0 = Ua

1 = Partiell hemianopsi

2 = Komplett hemianopsi

3 = Blind bilat, oavsett orsak

4

Facialispares

Medvetandesänkt eller afatisk patient testas genom att skatta reaktionen på smärtsamt stimuli.

0 = Ua

1 = Partiell central

2 = Komplett central

3 = Perifer pares

5

Pares i arm

Patienten i liggande. Lyft armarna till 45°. Be patienten hålla kvar i 10 sekunder. Testa icke-paretiska sidan först. Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.

0 = Ua

1 = Sjuker < 10 s men når inte säng

2 = Faller till säng < 10 s, visst motständ mot gravitation.

6

Pares i benen

Patienten i liggande. Rakt benlyft till 30°. Be patienten hålla kvar i 5 sekunder. Testa icke-paretiska sidan först. Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.

0 = Ua

1 = Sjuker < 5 s men når inte säng

2 = Faller till säng < 5 s, visst motständ mot gravitation.

7

Ataxi

Testas med knä-häl och finger-näs. Avser endast cerebellär symptomatologi. Om patienten är amputerad, inte förstår eller är hemiparetisk ges 0 poäng.

0 = Ua

1 = En extremitet

2 = Två extremiteter

8

Sensibilitet (smärta)

Testas med nål (skilja vasst från trubbigt). Avses endast dysfunktion pga stroke. Medvetandesänkt eller afatisk patient skattas med smrätsamt stimuli.

0 = Ua

1 = Lätt/måttligt

2 = Svår/total

9

Språk / Kommunikation

Ge patienten en bild, be pat namnge föremålen och läsa meningarna.

0 = Ua

1 = Lätt/måttlig afasi

2 = Svår afasi

3 = Mutism/global afasi

10

Dysartri

Be patienten läsa ord från listan, tala inte om varför. Intuberad patient ges 0 poäng.

0 = Ua

1 = Lätt

2 = Svår

11

Utsläckning / Neglect

A) Utgå från tidigare test, särskilt synfält och språk. B) Be patienten blundah. Berör samtidigt hö/vä sid. Vid utalat synfältsbortfall men samtidigt normal uppfattning av hudstimulering ges  0 poäng. Om afasi ges också 0 poäng om pat förefaller reagera normalt vid hudstimulering.

0 = Ua

1 = En modalitet nedsatt

2 = Uttalad hemi-inattention för en modalitet utan hemi-inattention för mer än en modalitet.


> 25 poäng indikerar stor stroke och kontraindicerar trombolys.

< 4 poäng indikerar liten stroke.