Ortostatisk hypotension

Man skiljer mellan ortostatisk hypotoni och postural hypotoni. Med ortostatism avses sjunkande blodtryck under samtidig hjärtfrekvensökning. Vid postural hypotension uteblir den hemodynamiskt kompenserande frekvensökningen.

 

Orsaker till ortostatism Orsaker till postural hypotension
Lång spenslig kroppsbyggnad.

Hypovolemi. Dåligt vätskeintag.

Alkohol (vasodilatation). Värme (vasodilatation).

 

Hjärtsvikt. Mb Addison. Infektion. Varicer.

Avmagring, Malignitet. Långvarigt sängläge.

 

Läkemedel. Antihypertensiva. Antidepressiva.

Neurologisk sjukdom hos äldre (t.ex. polyneuropati)

Mb Parkinsson. Diabetesneuropati.

Pure autonomic failure. Multiple system atrophy.

 

Definition         

 

Fall i systoliskt BT under 20 mmHg och diastoliskt BT under 10 mmHg under baseline inom 3 minuter i upprätt position (1).

                              

Symptom          

 

Synkope i samband med uppresning. Yrsel. Synfenomen. Trötthet.

 

Utredning       

  

 1. Rejäl anamnes inkl läkemedel.
 2. Cor. Pulm. Buk. BT. Neurologstatus.
 3. EKG.
 4. Rutinlab.
 5. Ortostatiskt prov. Liggande och upp till 3 min i stående. Mät HF och BT. Därefter stående efter 5 minuter
  • Vid ortostatism sjunker det systoliska trycket 10 – 20 mmHg och det diastoliska trycket stiger något. Pulsen stiger med mer än 25 s/min.
  • Vid postural hypertension ökar inte frekvensen.                          
 6. Kardiologkonsult om hjärtsjukdom eller onormalt EKG.
 7. HUT (Passive head tilt testing) rekommenderas om kvarstående misstanke trots neg ortostatiskt prov. Ställningstagande till ytterligare test av det autonoma nervsystemet.

 

Diffdiagnoser  

 

Se PM för synkope.

 

Behandling      

 

Ökat salt och vattenintag. Undvik alkohol och stora kolhydratrika mål. Stödstrumpor. Träning. Undvik varma bad, bastu och liknande. Försiktighet vid uppresning. Höj sängändan 20-30 cm.

Utsättning av antihypertensiva. Kontrollera 24-timmars BT.

 Fludrocortisone 0,1-0,2 mg x 1. Förstahandsbehandling om farmaka krävs (1).

Midodrine, dihydrocyphenylserine och octreotide kan användas i vissa speciella situationer (1).

Vasokonstringerande läkemedel, sympatomimetika (ex: Effortil®).   

 

Referenser

 

 1. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, Mathias CJ, Struhal W, Tassinari M: EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol 2006;13:930-936

Comments are closed.