Search Results

Sökord: ‘’

Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under ÖNH-symptom
Mar 21st, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi, Lokalanestesi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Pancreas, Pankreassjukdomar
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatriska symptom, Psykotiska syndrom, Symptom
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Ögonsymptom
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom, ÖNH-symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Solorsakade sjukdomar
Aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Akutmedicinska referenser, Referenser
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Kemlab, Medicin, Syra-bas
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Medicin
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar

ALS

Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Feb 11th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnlungmedicin, Barnmedicin, Symptom, Symptom barn
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Jan 31st, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Barnmedicin, Perioperativ vård
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Nov 1st, 2009 | Kategoriserad under Ätstörningar, Psykiatri
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom, ÖNH, ÖNH-symptom, Symptom
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Hjärta och kretslopp, Kardiologi, Läkemedel
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ytliga hudmykoser
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Virus
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Apr 27th, 2011 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Internmedicinska ingrepp, Leversjukdomar, Operationer
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Neuropsykiatriska störningar, Psykiatri
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Övrigt
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Övrigt
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Status, Status barn
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Fyslab
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer, Onkologi
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Sårvård
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnortopedi, Symptom, Symptom barn
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Nov 1st, 2009 | Kategoriserad under Medicin
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Infektionsmedicin, Svampinfektioiner
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ytliga hudmykoser
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri, Psykotiska syndrom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Ektoparasiter
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Apr 26th, 2011 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicinska symptom
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Andning och cirkulation, Anestesi, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Psykiatri
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi

Cor

Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Nov 14th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Tumörer och rubbningar i immunsystemet
Sep 20th, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Arytmier, Hematologi, Kardiologi, Medicin, Venös tromboembolism
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Konfusioner och demenser, Neurologi, Psykiatri
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Den mörka hudens dermatologi, Dermatologi, Pigmentrubbningar
Mar 18th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri
Sep 13th, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Feb 2nd, 2010 | Kategoriserad under Övrigt
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Den mörka hudens dermatologi, Dermatologi, Pigmentrubbningar
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 24th, 2016 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Gynekologi, Medicin
Okt 17th, 2016 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Dec 18th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnmedicin, Symptom, Symptom barn
Dec 18th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnmedicin, Symptom, Symptom barn
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri, Psykiatriska symptom, Symptom
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Nedre gastro
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Ögonsymptom
Dec 6th, 2009 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi, ÖNH
Dec 6th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Övre gastro, Symptom
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Kirurgi, Medicin, Övrig urologi, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Kirurgi, Thoraxkirurgi
Jan 31st, 2015 | Kategoriserad under Referenser
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
Jan 20th, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Epilepsi, Medicin, Neurologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Onkologi, Övre gastro
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin, Övre gastro
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Nedladdning
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Dec 18th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Symptom, Symptom barn
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medel vid anemier, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ektoparasiter
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab, Medicin
Dec 6th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Jan 16th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Ortopedi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Onkologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgi, Operationer
Jun 22nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Digestionsorganen, Kemlab
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro
Okt 31st, 2009 | Kategoriserad under Ångestsyndrom, Psykiatri
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Okt 4th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Grundläggande begrepp
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Jun 27th, 2016 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Dec 28th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, BarnÖNH, Symptom, Symptom barn
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hår och naglar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ektoparasiter
Okt 16th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Kemlab, Övrig endokrinologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Lungmedicin, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin, Nefrologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under ÖNH-symptom
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Hår och naglar

HIV

Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Fysiologi, Hormoner och dessas regerling, Medicin
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under ÖNH-symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Neuropsykiatriska störningar, Psykiatri
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Sömnstörningar
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Hypertoni, Hypertoni, Medicin
Nov 9th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Somatoforma syndrom
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 29th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Barnurologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypothalamus, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin, Thyroidea
Dec 28th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel

ICD

Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Feb 13th, 2010 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Medicinska symptom, Symptom
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik, Infektionsmedicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Kardiella infektioner, Kardiologi, Medicin
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Urologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Feb 13th, 2010 | Kategoriserad under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Sömnstörningar
Dec 20th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Medicin
Nov 18th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Dec 5th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Gastroenterologi, Hematologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin, Neurologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Den mörka hudens dermatologi, Dermatologi, Pigmentrubbningar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Feb 16th, 2015 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Jan 31st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Apr 1st, 2014 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Dissociativa syndrom, Psykiatri, Somatoforma syndrom
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Epilepsi, Medicin, Medicinska symptom, Neurologi, Neurologiska symptom, Symptom
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Obstruktiv lungsjukdom
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Solorsakade sjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Barnurologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kemlab, Medicin, Thyroidea, Thyroidea
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Nov 10th, 2014 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab, Syra-bas
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Nedladdning
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Reumatologi
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Mar 13th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Feb 7th, 2018 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, ÖNH, ÖNH-symptom, Venös tromboembolism
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Nov 2nd, 2015 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Likvoranalys
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Feb 13th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Nov 4th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Internmedicinska ingrepp
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Medicin, Neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Lungmedicinska ingrepp, Medicin, Operationer
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Proteinmiljö
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Feb 13th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer, Onkologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer, Onkologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Gastroenterologi, Tarmsjukdomar, Vätska och nutrition
Sep 20th, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Barnurologi
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Pigmentrubbningar
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Gynekologi, Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Barnendokrinologi, Barnmedicin, Barnurologi
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Virala hudsjukdomar och exantem
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Den mörka hudens dermatologi, Dermatologi, Pigmentrubbningar
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Virala hudsjukdomar och exantem
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Ortopediska symptom, Symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hår och naglar
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Sömnstörningar
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under ÖNH-symptom
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under ÖNH-symptom
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri, Psykiatriska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Virus
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Reumatologi, Vaskuliter
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Neurologi, Övrig neurologi, Smärta
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Neurologi, Psykiatri, Rörelsestörningar
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Infektionsmedicin, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Pigmentrubbningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Nefrologi, Njursvikt
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Fysiologi, Nefrologi, Njurfysiologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Arytmier, Kardiologi, Läkemedel, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Medicin
Nov 3rd, 2015 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation, Lungmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Urologi
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Oftalmologi, Status, Status barn
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Solorsakade sjukdomar
Jun 12th, 2018 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel
Sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Neurologi
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Natrium- och kaliumbalansen
Nov 9th, 2014 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin, Neurologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Kirurgi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Onkologi
Jan 19th, 2012 | Kategoriserad under Praktikaliteter
Okt 31st, 2009 | Kategoriserad under Ångestsyndrom, Psykiatri, Psykiatriska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ektoparasiter
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Sömnstörningar
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gastroenterologi, Kemlab, lever, Leversjukdomar, Medicin

PCT

Okt 14th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Onkologi, Pancreas
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, ÖNH, Övrig neurologi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Pigmentrubbningar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ytliga hudmykoser
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Hematologi, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Mar 13th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Kirurgi, Medicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Smärta
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Anestesi, Kirurgi, Perioperativ vård
Nov 23rd, 2017 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Nov 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Övrig EKG
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Dec 7th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
Sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Lungmedicin, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Pancreas
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Aug 13th, 2013 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Hand, Neurologi, Ortopedi, Övrig neurologi
Dec 1st, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Feb 2nd, 2010 | Kategoriserad under Övrigt
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Ögonsymptom
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kotpelaren, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Ortopediska symptom, Symptom
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom, Reumatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Psykotiska syndrom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin
Mar 11th, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Sep 29th, 2017 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
Sep 27th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Mar 19th, 2015 | Kategoriserad under Kirurgi, ÖNH
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Oftalmologi, Reumatologi, Systemsjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ektoparasiter
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Ögonsymptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Hudtumörer, Onkologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Ortopediska symptom, Symptom
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Solorsakade sjukdomar
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Psykiatri, Somatoforma syndrom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Dec 11th, 2014 | Kategoriserad under Akut, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi
Mar 10th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Parasiter
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ektoparasiter
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Thyroidea
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Jan 14th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Nov 6th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Luftvägsinfektioner, Medicin, Virus
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicinska symptom, Symptom
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Okt 8th, 2013 | Kategoriserad under Endokrinologi, Thyroidea
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Jan 15th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Andningsorganen, Läkemedel, Medicin
Nov 22nd, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi, Thyroidea
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Neuropsykiatriska störningar, Psykiatri
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
Maj 2nd, 2018 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Neurologi
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Övriga symptom, Psykiatriska symptom, Symptom
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Sårvård
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin, Thyroidea
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Jan 27th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Nov 1st, 2009 | Kategoriserad under Ångestsyndrom, Psykiatri
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Status, Status barn
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Medicin
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnnefrologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Affektiva syndrom, Psykiatri
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Aug 14th, 2012 | Kategoriserad under Hematologi, Immunbrist, Infektionsmedicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Virala hudsjukdomar och exantem
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Virala hudsjukdomar och exantem
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ren dermatologi
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Pigmentrubbningar
Dec 9th, 2010 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Blödningsrubbningar, Hematologi, Medicin
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Neurologi, Övrig neurologi, Psykiatri
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnnefrologi, Onkologi, Tumörer, Urologi
Dec 29th, 2011 | Kategoriserad under Nedladdning
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under Status
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ytliga hudmykoser
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Mar 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Rörelseapparaten
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Ytliga hudmykoser