Utvärdering av luftvägen

sep 8th, 2009 | Filed under Anestesi, Luftväg och ventilation

Inför varje patient som ska sövas bör man ställa sig frågorna:

 • Krävs vaken-intubation?
 • Krävs perkutan teknik för att säkra luftvägen?
 • Krävs bibehållande av spontanandning?

Alla dessa alternativ är säkrare än intravenös anestesi med muskelblockad men kväver mer tid och ansträngning. OBS att man nu kan reversera även total muskelblockad med sugammadex (Bridion) inom 1,5 – 3 minuter.

Anamnes och status

 1. Uppenbar anatomisk anomali eller patologi i övre luftvägar eller halsrygg.
  • Tungbaslesion
  • Heshet
  • Högt luftvägshinder
  • Sömnapné
 2. Tidigare intubationssvårigheter (Högst positivt prediktivt värde  och lägst negativt prediktivt värde)
 3. Obesitas
 4. Tandstatus
  1. Utstående tänder
  2. Lösa tänder

Specifika tester för svår laryngoskopi

 1. Gapa!
   • Klass 1: Hela Tonsillerna ses
   • Klass 2: Övre halvan av tonsiller ses
   • Klass 3: Mjuka och hårda gommen ses
   • Klass 4: Endast hårda gommen ses
  • Bör vara >4 cm (två fingerbredder)
  • Mallampati (begränsat värde)
 2. Skjut fram hakan!
  • Undre tandraden ska kunna placeras i nivå med övre tandraden
 3. Böj bak huvudet! (occipito-atlanto-axial extension)
  • Vinkeln mellan övre tandraden och horisonten ska vara mer än 20°
  • Sterno-mentalt avstånd bör vara minst 15 cm vid maximalt bakåtböjt huvud
 4. Thyreo-mentalt avstånd (begränsat värde)
  • Bör vara minst 6 cm vid maximalt bakåtböjt huvud
 5. Prayer´s sign (hos diabetiker)
  • Glipa tyder på stiff joint syndrom och därmed risk för svår intubation

Riskfaktorer för svår maskventilation

 1. Thyreo-mentalt avstånd < 6 cm
 2. Skägg
 3. Obesitas
 4. Ansiktsmissbildning
 5. Tandlöshet (protes bör trots det tas bort innan sövning)
 6. Oförmåga att skuta fram hakan
 7. Anatomisk anomali i nacken
 8. Sömnapne, snarkning