Postoperativ analgesi

sep 11th, 2009 | Filed under Anestesi, Perioperativ vård, Smärta

Ibland har pat morfinpump, subcutan eller iv. Ibland EDA med möjligheter till extratryck.

Använd annars smärttrappan med grunden

T. Panodil 500 mg, 2×4. CAVE stor leverkirurgi med leversvikt.

T. Tramadol 50 mg, 1-2 x 4. Körs ofta från början. Försiktighet om äldre patienter. Akta alkohol och bilkörning.

Inj Morfin 10 mg/ml, 0,5-1 ml vid behov.

Inj Ketogan Novum 5 mg/ml, 1-1,5 ml sc/im/iv var 3-5:e tim. CAVE njursvikt, leversvikt, gamla och svaga, astma, skallskador.