Postoperativa komplikationer

sep 12th, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Anestesi, Kirurgi, Perioperativ vård
Feber Syremättnadsproblem Annat
1-2 d Normalt Atelektaser

Pneumoni

Lungemboli

Hypovolemi

Ökad syrekomsumtion

Övervätskning

Pneumothorax

Arteriell blödning

Paralytisk ileus (3-5 dgr)

3-4 d Sårinfektion / abcess

UVI

Pneumoni / atelektas

4-7 d DVT
5-8 d Sårruptur

Serom

7-10 d Abcess
Anastomosläckage

Anestesikomplikationer

Tandtrauma.

Malign hyptertermi

Allergiska reaktioner.

PONV

Kardiovaskulär kollaps.

Respiratorisk depression.

Generella komplikationer

Blödning

Infektion

–        Ytlig sårinfektion. Sår-cellulit. Sårabcess.

–        Försenad sårläkning.

–        Sårruptur. Engagerar 1% av alla buksnitt. Kommer 1 v efter OP. Serös vätska från såret. Lägg på saltkompresser. Operation inom några timmar.

Oavsiktligt trauma

Respiratoriska komplikationer

Specifika komplikationer

Sårinfektion

Symptom

Obehag från sårområdet. Smärta. Eventuellt feber.

Rodnad, svullen kant, calor, functio leasa.

Utredning

Temp

V, CRP

Odling

Diagnos

Klinisk. Skilj ytlig infektion (ingen behandling) från cellulit (antibiotika) och abcess (utrymning enligt nedan).

Behandling

Öppna i lokalanestesi, plocka stygn.

Odla (sår + ev blod).

Debridera. Känn om fasciesuturer är hela. Spola med NaCl.

Lämna öppet för sekundärläkning

Kontroll 2 ggr / d hos DSK

Återbesök om 5-7 dgr för sårkontroll och eventuell sekundärsutur.


Sårruptur

Symptom

Stora mängder vätska kommer ur såret. Smärta och obehag.

Utredning

Klinisk undersökning.

Behandling

Reoperation. Först sterila kompresser på ev utträngande tarm som skydd.

Intraabdominell abcess

Symptom

Feber, allmänpåverkan, smärta.

Utredning

Temp

Hb, V, CRP

UL eller CT

Odling (ev)

Diagnos

Klinik + Rtg

Behandling

Antibiotika

Dränage helst via drän men annars operativ.

Abdominell sepsis

Symptom

Kraftig allmänpåverkand, feber, frossa. Ev cirkulatoriskt påverkad patient.

Utredning

Status inkl temp. Efterforska eventuellt fokus.

Hb, V, TPK, CRP, Elstatus, Leverstatus, Koagulationsstatus, Blodgas.

UL eller CT (Abcess? Anastomosläckage?)

Odlingar inkl. Blod. Rtg pulm? Urinodling?

Behandling

Se  PM för sepsis.

Antibiotika iv

Vätsketillförsel, nutrition

Organunderstödjande behandling, ev på IVA.