Infusionslösningar

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Vätska och nutrition

Lösning Osmolalitet Na K Ca Cl Mg P Ac Energi kCal/L pH
Extracellulär vätska 290 142 4 2,5 1,5 103 27 3 7
Glukos 50 mg/ml 290 0 0 0 0 0 0 0 200 4
Glukos 100 mg/ml 600 0 0 0 0 0 0 0 400 4
Kristalloider
Natriumklorid 9 mg/ml 300 154 0 0 154 0 0 0 0 5-6
Ringeracetat 270 130 4 2 110 1 0 30 0 6
Rehydrex med glukos 25 mg/ml 280 70 0 0 45 0 0 25 100 6
Mannitol
Kolloider
Macrodex (dextran)
Albumin 5%
Voluven
HAES steril
Parenteral nutrition
Kabiven Pl 1000 kCal (1440 ml) 830 32 24 2 47 4 11 39 1000 6
Intracellulärvolym (ICV) Extracellulärvolym (ECV). Interstitie Plasmavolym (PV) Behov för att ersätta 1000 ml PV
Glukos 1000 ml 670 250 80 10 l
NaCl 1000 ml 750 250 4 l
Albumin 5% 1000 ml 1000 1 l
HAES steril 1400 (hyperonk.) 0,7 l

Kolloider

Voluven 60 mg/ml och HAES-steril 100 mg/ml behandlar och förebygger hypovolemi i samband med operation, trauma, infektion och brännskador.

Voluven är isoonkotisk och ersätter blodvolymen på en 100%-ig nivå. HAES-steril är hyperonkotisk och ersätter blodvolymen på en 140%-ig nivå.

Dosering

Alltför stora mängder kolloider ger risk för koagulationspåverkan.

Macrodex < 20 ml/kg. Föregås av 20 ml Promiten iv för att miska risken för allergisk reaktion.

Voluven 60 mg/ml < 50 (30?) ml/kg/dygn. Doseringen kan upprepas under flera dagar så länge patienten behöver volymersättning.

HAES-steril 100 mg/ml <20 (30?) ml/kg/dygn.