Vätskebehandling (underhåll)

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Vätska och nutrition

Sammanlagda vätskebehovet beräknas som deficit + basalbehov + ökade förluster.

Timdiuresen skall vara 30-50 ml/tim. 1 ml/kg/tim.

Hyponatrema skall ha NaCl eller glukos med 120-140 mmol Na i.

 

Basalbehov

Vätskebehov 30 ml/kg/dygn.

Således c:a 2000 ml 10% glukos med sammanlagt 80 mmol Na och 40 mmol K varje dygn (se nedan under nutrition för normalbehov av energi och elektrolyter).

Fysiologiska förluster

  1. Perspiratio insensibilis 0,8-1,2 l/dygn
  2. Urin 0,6-1,6 l/dygn
  3. Avföring 0,05-0,2 l/dygn.

Summa: 1,5-3 l/dygn.

Patologiska förluster

  1. Ökad perspiritio. Se nedan.
  2. Förluster från GI-kanalen. Se nedan. Enkelt räknat ersätts förluster från GI-kanalen (kräkningar eller galla) med NaCl. Kan ordineras ”Kräkningar ersätts med motsvarande volym NaCl”.
  3. Tarmsaft ersätts med Ringer-Acetat.

Vätskor producerade i GI-kanalen.

  Normal utsöndrad mänd

Vätskornas innehåll

Natrium (Na+) Kalium (K+) Klorid (Cl-) Bikarbonat (HCO3-) Vätejoner (H+)
Perspiratio Se nedan 20 10 45 0 0
Saliv 1000 30 20 30 10 0
Ventrikel 2000 50 15 120 5 50
Galla 500 145 5 100 35 0
Pancreas 2000 140 5 75 100 0
Tarm 2500 120 10 100 25 0

Normalt persiratio samt vid 39 gr feber efter vikt. ml/dygn (avrundat).

  40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg
37 gr C 500-750 600-900 650-950 700-1050 750-1150 850-1300
39 gr C 750-1150 900-1350 960-1440 1050-1550 1150-1700 1300-1950