Perioperativ vätsketerapi och blodersättning

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition

Preoperativ vätskebehandling

Korrigera först eventuellt deficit enligt ovan (korrektionsterapi). Hos den normohydrerade patienten täcks preoperativa förluster under fastan med RINGERACETAT. 1,5 ml/kg/timme.

Peroperativ vätskebehandling

  • Basalbehovet 1,5 ml/kg/timme täcks av REHYDREX.
  • Ökad perspiratio enligt nedan täcks med RINGERACETAT. Omvärdera vätskebehovet kontinuerligt under långa operationer. Diuresen bör vara 0,5-1 ml/kg/timme.
    • Skelettkirurgi: ca 3 ml/kg/timme
    • Bukkirurgi: ca 5 ml/kg/timme
    • Buk-thoraxkirurgi: ca 7 ml/kg/timme
  • Blödning. Riktlinjer för ersättning av intraoperativ blödning.
Patinentgrupp Blodförlust 0-10 ml/kg (<20%). Blodförlust 10-30 ml/kg (20-40%). Blodförlust >30 ml/kg (>40%). Kritiskt Hb-värde
ASA I

Under 50 år

Ringeracetat

(3 ml per ml blod)

Kolloider

(ml för ml)

Ringeracetat / Blod 70 g/l
Övriga ASA I

ASA II

Ringeracetat

(3 ml per ml blod)

Kolloider

(ml för ml)

Ringeracetat / Blod 80 g/l
ASA III Ringeracetat

(3 ml per ml blod)

Kolloider / Blod Blod 90 g/l
ASA IV Ringeracetat

(3 ml per ml blod)

Kolloider / Blod Blod 100 g/l

Vid cirkulatorisk instabilitet ges blod även om Hb-värdet är högre än nedan angivna gränser.

Maxdos för kolloider: Macrodex 20 ml/kg. Voluven / HAES 30 ml/kg.

Postoperativ vätskebehandling

Standard 1:a postoperativa dygnet är 2 st GEL = 1000 ml glukos 10% med 40 Na och 20 K i vardera, dvs patientens basalbehov enligt ovan och nedan.

Med avseende på blödning gäller samma Hb-värden som under operationen. Över 85 är sällan problem postoperativt. 110 kan krävas  hos äldre och multisjuka. Hb 70 är absolut lägsta nivå.