Näringsbehov

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Vätska och nutrition

Behov av energi, näringsämnen, elektrolyter och mikronutrienter. Gäller vuxna patienter.

Energi* kcal/kg/dygn 70 kg patient
Basalmetabolism 20 1400 kcal
Sängliggande 25 1750 kcal
Uppegående 30 2100 kcal
Ökat behov 35 2450 kcal
Tumregel basalbehov
♂ 30 år

♂ 80 år

♀ 30 år

♀ 80 år

2800 Kcal

2000 Kcal

2000 Kcal

1600 Kcal

* Beräknat energibehov följs upp, se Monitorering.

Protein g N/kg/dygn 70 kg patient
Normalbehov 0,10 – 0,15 8,75 g N
Ökat behov 0,15 – 0,25 14 g N
Fett g/kg/dygn
Ca 2 g/kg/dygn och ett säkerställt intag av essentiella fettsyror 140 g
Kolhydrater/glukos g/kg/dygn
2-3 g/kg/dygn. Minimibehovet är 125 g glukos/dag.

För stora mängder kan ge negativa metabola effekter

175 g
Elektrolyter mmol/kg/dygn 70 kg patient
Natrium 1 – 1,4 80 mmol/dygn
Kalium 0,7 – 0,9 40 mmol/dygn
Fosfat 0,3 – 0,5
Kalcium 0,3
Magnesium 0,04 – 0,2

Behovet av vitaminer är oförändrat i högre åldrar.

Harris & Benedict ekvation

Kvinnor: BMR = 655.1 + ( 9.563 x vikt i kg) + (1.850 x längd i cm) – (4.676 x ålder) = kcal/d

Män: BMR = 66.5 + ( 13.75 x vikt i kg) + ( 5.003 x längd i cm) – ( 6.775 x ålder) = kcal/d

Samt ersättning av förluster (ökat behov vid brännskada, feber, muskelarbete, op eller andra påfrestningar)

Feber                        BMR + 10% / gr C över 37 grader.

Brännskada             BMR + 50-110%

Sepsis                        BMR + 30-60%

Multiplafrakturer   BMR + 10-30%