Central venkateter (CVK)

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Ingrepp

För detaljer kring CVK se http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/u12/u1213_01.htm#whic

Gör så här

 1. Patienten på en säng  med möjlighet till att tilta.
 2. Plocka fram och kontrollera utrustning: Steril utrustning. Lokalanestesi, 5 ml 10 mg/ml. CVK-grejer. Sprutor. Nålar.  Koksalt. Suturmaterial, 2-0. Steril klädsel. Rakblad vid behov.
 3. Välj kärl för ingreppet. Fundera över indikation. Förklara för patienten.
 4. Be pat vrida huvudet åt andra hållet för att få bättre plats.
 5. Munskydd. Raka vid behov.  Steriltvätta och drapera.
 6. Tippa patienten med huvud ner för att spänna upp kärlen och undvika luftemboli.
 7. Lägg lokalbedövning i huden med grön nål.
 8. Lokalbedöva på djupet. Var noga med att aspirera så du inte sprutar intravasalt.
 9. Leta kärlet samtidigt som du aspirerar (mer trauma om man letar med grova nålen).
 10. Byt till den rejälare nålen i kitet. Låt den gröna nålen vara kvar som indikator. Nu vet du var kärlet finns!
 11. Ta av sprutan från grov nål, täpp till med tumme för att undvika blodvite och luftinsugning.
 12. Peta ner ledaren till hö förmak. Utlös extraslag så du vet att du ligger rätt.
 13. Dra ut nålen, dilatera ev med dilatatorn och lägg CVK:n över ledaren. Backa till rätt läge.
 14. När CVK:n ligger på plats aspirera ur alla katetrar och spola med koksalt.
 15. Sy fast katetern i huden och täck med Tegaderm.
 16. Koppla ihop med dropp-påse eller lägg heparinlås.


Vena subclavia

Subklavian är 1-2 cm i diameter hos vuxna och hålls öppen av omgivande vävnad. Stor chans för lyckat ingrepp men risk för allvarliga komplikationer. Skall undvikas om blödningsrubbning då det är svårt att anlägga tryck på subclavian.

V Subclavia finns i nedre delen av sublavikulära triangeln och dränerar blod från armen. Binds medialt av M sternocleido, caudalt mot M trapezius och lateralt mot M trapezius. Är en fortsättning av V axiallaris som börjar vid nedre gränsen av det första revbenet. Ligger bakom klavikeln. Ligger anteriort om och under A subklavia. Bakom artären ligger cervikala pleura. Välj helst hö sida för att undvika skada på ductus thoracicus.

Identifiera mitten av klavikeln och sternum. Nålen sticks in 1 cm under och lateralt om mitten på klavikeln. Sikta mot angulus sterni. Om nålen går mot klavikeln sikta om något mer posteriort. Stick aldrig djupare än manubrium sterni!

Om du stöter på problem kan du testa att dra i armen eller lägga en kudde under axeln. Sikta mer posteriort. Om det fortfarande inte funkar testa ett alternativt kärl PÅ SAMMA SIDA om du inte kan utesluta pneumothorax med Rtg.

Komplikationer

 1. Pneumothorax (2-5%). Gör alltid Rtg pulm efter.
 2. Hämothorax. Kylothorax.
 3. Blödning. Infektion etc.

Vena Jugularis Interna

V jugularis interna ligger initialt posteriort om a carotis interna och smyger sig sedan lateralt och därefter anterolateralt om artären. Går ihop med subklavian bakom sternala biten av klavikeln.

Identifiera krikoidbrosket och palpera a carotis interna lateralt. Håll ett finger på artären och stick in nålen med 30-40 graders vinkel från artären mot börstvårtan på samma sida. Sikta alltid från artären! Venen ligger vanligtvis 2-3 cm innanför huden. Om du inte hittar venen, sikta mer lateralt. Tryck inte för hårt på artären eftersom det indirekt kan komprimera venen. Att ytterligare tippa huvudet neråt alt vätska upp patienten distenderar venerna.

Kan du inte känna pulsen försök på andra sidan. Stick inte blint. Vid arteriell punktion håll tryck i 10 min.

Komplikationer

Mindre vanligt än infart via V Subclavia.

 1. Arteriell blödning inte ovanligt men går att komprimera.
 2. Pneumothorax ovanligt om man inte sticker för långt. Vid misslyckande på en sida är det inte kontraindicierat att försöka på andra.

Komplikationer

Tidiga

Blödning. Artärpunktion.

Hjärtarrytmier.

Skada på ductus thoracicus.

Nervskada

Luftembolism

Kateteremboli.

Pneumothorax

Sena

Venös trombos.

Hjärtperforation och tamponad.

Infektion.

Hydrothorax