Strontiumralenat

sep 22nd, 2009 | Filed under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten

Strontiumralenat (Protelos®).

 

Endast indicerat hos kvinnor med postmenopausal osteoporos som inte kan behandlas med bisfosfonater och kvinnor som vid behandlingsstart är 74 år eller äldre.