Malignt pleuralt mesoteliom

sep 22nd, 2009 | Filed under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin

C:a 100 fall  årligen i Sverige. 4 ggr vanligare hos män. Betydligt vanligare i ex Kina, Brasilien, Ryssland och Turkiet. Kraftig koppling till asbestexponering. Klassas som arbetsskada och skall anmälas som sådan om exponering föreligger.

 

Symptom

 

  1. Andfåddhet pga pleural utgjutning.
  2. Smärtor.
  3. Symptom från metastaser (lever, skelett, hud, CNS).

 

Diagnostik

 

Biopsi via thorakoskopi eller thorakotomi krävs oftast för säker diagnos.

Förhöjd halt av hyaluron i pleuravätska är ett starkt indicium på mesotheliom.

 

Behandling

 

Tidig pleurodesbehandling är viktig.

Pleuro-pulmectomi kan utföras i enstaka fall.

Cytostatika (kombo med liposomalt doxorubicin) ges inom ramen för nationella studier.

 

Komplikationer

 

Tumörväxt subcutant i dränage och stickkanaler (förebyggs med stålning mot ärr med 21 Gy / 3 fraktioner).

Smärta (palliativ strålbehandling).

 

Prognos

 

Medianöverlevnaden är 10 mån.