Arterio-venös missbildning (AVM)

sep 23rd, 2009 | Filed under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi

Symptom

 

Som vid akut  blödning.

EP (20%).

Neurologiska bortfallssymptom beroende på placering och storlek.

 

Utredning

 

CT

Angiografi (6-8 v efter blödning)

 

Diagnos

 

Angiografi

 

Behandling

 

Akut behandling som vid intracerebralt hematom.

NK-behandling

  • Öppen kirurgi
  • Radiologisk embolisering
  • Stereotaktisk strålbehandling
  • Konservativ behandling