Ektopisk graviditet (extrauterin graviditet, X)

nov 21st, 2009 | Filed under Gynekologi, Kirurgi

Ungefär 1 av 100 graviditeter är ektopisk. 97% av dessa är belägna i en av tuborna. Resterande i ovarier, cervix eller peritoneum. Trofoblaster invaderar tubarväggen och försvagar denna, lokalblödning tillstöter och fostret stöts bort. Tuban kan brista. Ger sällan symptom före v 5 + 0.

 

Riskfaktor: Tubarskada:Tid. salpingit, Tid. x, Buk op, Subfertilitet

IVF, Endometrios, Hög ålder

Graviditet trots antikonception (minipiller, spiral, sterilisering)

 

Symptom:

Överväg alltid x hos fertila kvinnor med buksmärta och/eller blödning

Ofta föregås symptomen av ca 8 veckors amenorré, men inte alltid.

Vaginalblödning förekommer.

Peritoneal blödning ger buksmärta och vid diafragmaretning utstrålning mot skuldrorna

Gradvis tilltagande buk smärta och blodförlust eller snabb försämring och chock.

Buksmärta (95%), Adnexal massa (63%), Ruckömhet (50%), Förstorad uterus (30%)

 

Utredning:

S-HCG, Hb

Puls, BT

Sätt iv nål och undersök varsamt

Gyn-us

Vaginalt ultraljud

  1.  ska se hinnsäck om S-HCG är >1000 IU/L
  2. ska se viabel graviditet om S-HCG är > 5000 IU/L

 

Upprepa S-HCG efter 48h (ska fördubblas)

 

Behandling:

Chock: Kolloider, Urakut laparotomi

Ej chock: Laparoskopisk salpingektomi alt. Laparoskopisk salpingotomi

Vid små x (< 3,5 cm) kan metotrexat användas

Vissa x avslutas utan problem, därför kan konservativ behandling övervägas vid frånvaro av symptom och fallande S-HCG.

Ge anti-D profylax vid behov