Salpingit, Pelvic Inflammatory Disease (PID)

nov 25th, 2009 | Filed under Gynekologi, Infektionsmedicin

Akut infektion i endometrium, myometrium, tubor och ovarier (bilateral), vanligen orsakad av ascenderande infektion, men kan också orsakas av t.ex. appendicit. PID drabbar 1,7% av kvinnor 15 –35, per år. PID är en viktig orsak till infertilitet.

Etiologi: Chlamydia trachomatis (absolut vanligast)

Neisseriae gonorrhoeae.

Mycoplasma

Anaerober/vaginal flora

Riskfaktorer:                                     Skyddande faktorer:

Oskyddat sex                                    Kondom

Multipla sexualpartners                         P-piller

Låg ålder

Tidigare PID

Symtom:

INDIKATION FÖR LAPAROSKOPI:

 1. Buksmärtor
 • Lågt sittande
 • Bilateralt
 • Purulenta flytningar
 • Patologisk wet smear
 • CRP­
 • Feber (³38° C)
 1. Ruckömhet av cervix
 2. Ömhet över adnexa
 3. Negativt gravtest
 4. Plus ett av följande:

Differentialdiagnos:

Tubal graviditet, Appendicit, UVI, Torsion eller ruptur av ovariecysta

Utredning:

 1. Gynundersökning
 2. Wet smear
 3. Prov från cervix för klamydia och gonorré
 4. Hb, U-sticka, CRP
 5. Graviditetstest
 6. Laparoskopi
 7. Ultraljud

Behandling:

 1. Antibitoka
 • Doxyferm® och Flagyl® iv under 3 dygn
 • T Doxyferm® 100 mg x 2 och T Flagyl® 400 mg x 3 i 10 – 14 dagar
 • Avhållsamhet från coitus
 • Sängläge
 • Sjukskrivning 14 dagar
 1. Vila
 1. Ta ut ev. spiral om infektionen inte svarar på behandling

Komplikationer:

 1. Infertilitet
 2. Ektopisk graviditet
 3. Ny PID
 4. Kroniska buksmärtor