Vulvacancer

nov 25th, 2009 | Filed under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi

Etiologin till vulvacancer kan delas in i följande två grupper:

 1. HPV-relaterad.

–        Progression sker från förstadier till invasiv cancer. Associerad till yngre ålder, rökning och immunosuppression.

 1. Icke HPV-relaterad.

–        Uppträder hos äldre kvinnor och har ingen association med rökning. Lichen sclerosis kan vara en orsak, men sannolikt inte den enda.

I vulva förekommer preinvasiva förändringar som i analogi med CIN-begreppet benämns VIN (Vulvar Intraepithelial Neoplasia). Till skillnad från CIN har man ej kunnat påvisa ett kontinuum från VIN 1 till VIN 3.

Symtom:

 1. Långvarig klåda
 2. Svårläkt sår/resistens.
 3. Dysplasi uppträder som vitetsade (hyperkeratos), svagt pigmenterade eller rodnade, platta eller papulösa lesioner, vanligen i icke hårbärande delar av vulva.

Utredning:

Biopsi från misstänkt förändring tas med stans eller biopsitång.

Maligna tumörer

Skivepitelcancer

Morbus Paget

Basalcellscancer

Malignt melanom

Bartolini-cancer

Sarkom

Metastaser

Den viktigaste prognostiska faktorn vid vulvacancer är förekomst eller frånvaro av regionala lymfkörtelmetastaser.

Behandling:

 1. Preoperativ cytostatikabehandling ges i avsikt att krympa tumören vid lokal utbredd tumörväxt i vulva
 2. Kirurgi (inkl. sentinel node)
  • Minsta möjliga operation
  • Vulvektomi och lymfkörtelutrymningar
 3. Postoperativ adjuvant strålbehandling
 4. Cytostatika ges i palliativt syfte.

Prognos/Komplikationer:

Femårsöverlevnaden är 75% vid 1–2 positiva lymfkörtlar i ena ljumsken, men sjunker till 35% för de som har 3–4 positiva körtlar. Risken för recidiv är relativt stor.