Vulvovaginit

nov 25th, 2009 | Filed under Gynekologi, Infektionsmedicin

Symtom:

Flytning

Klåda

Sveda

Smärta vid samlag

Diff.diagnos: Främmande kropp, Cervixcancer

Candidainfektion

Candida albicans står för 90% av alla svampinfektioner. I anamnesen påträffas ofta antibiotikabehandling, graviditet (östrogen dominans), diabetes mellitus eller immunosuppression.

Kliniska fynd:

 1. Infektion i huden och slemhinnor
 2. Vit, grynig (kesoliknande) flytning
 3. Eventuellt slemhinnesprickor
 4. Direktmikroskopi visar jästsvampar
 5. Behandla
 6. Om ej besvärsfri inom 3 dagar ta en odling. Om neg odling överväg allergisk reaktion. Vid överkänslighet kan spolning i vagina till natten med 20 ml 3% borsyrelösning provas.

Behandling:

 1. Vagitorier och kräm av klotrimazol/ekonazol (Canesten®, Pevaryl®).

–        Om recidiv – upprepa behandlingen.

 1. Vid mer kroniska besvär, dvs mer än 4 skov per år eller cykliskt återkommande besvär, kan peroral behandling med flukonazol (Diflucan®), 150 mg, 1 tablett var 14:e dag i 3 månader, provas.
 2. Gentianaviolett kan provas, dock risk för fläckar på underkläder
 3. Partnerbehandling behövs vanligtvis ej.

Bakteriell vaginos

Ekologisk störning där den vaginala laktobacillfloran undertrycks av riklig växt av anaeroba mikroorganismer. Vanligastt i fertil ålder. Vanligare hos spiralbärare.

Kliniska fynd:

 1. Oretade slemhinnor
 2. Vaginalt pH >4,5
 3. Illaluktande, tunna flytningar (grå/gulaktig, vägghäftande)
 4. Direktmikroskopi visar cluecells (vaginala epitelceller med klumpar av bakterier (anaeroba kocker) som dominerar i stället för de långa, stavformiga laktobacillerna).
 5. Positivt amintest (”snifftest”, spekulum + KOH)

Behandling :

 1. Vaginalkräm/vagitorier – klindamycin (Dalacin®) 2%, 1 dosspruta á 5 gram till natten i sju dagar eller 1 vagitorium á 100 mg t n i 3 dagar.
 2. Alternativt oral behandling med metronidazol (Flagyl®) 400 mg 2 gånger dagligen i 7 dagar.
 3. Partnerbehandling behövs vanligtvis ej.
 1. Vid misstanke om Senil kolpit kompletteras behandlingen med vaginal östrogen

Uppföljning: Skriv alltid itererat recept.

Råd om kondom vid samliv (sperman alkalisk).


Trichomonas

Orsakas av trichomonas vaginalis (rörlig flagellat). Ovanlig i Sverige. Inkubationstid: dagar.

Symtom i mer än hälften av fallen hos kvinnor men endast i 10 % hos män (uretrit, direktpreparat kan tas från uretra).

Kliniska fynd:

 1. Gulgrön, skummig och eventuellt illaluktande fluor.
 2. Vid inspektion ses intensiv vaginit och cervicit varvid slemhinnorna är ordentligt rodnade.
 3. Uretrit är vanligt.
 4. Wet-smear från bakre vaginalfornix visar rörliga trichomonader.

Frikostig provtagning för andra STD  dubbelinfektion vanlig!

Behandling: Engångsdos tablett metronidazol (Flagyl®) 2 g.

Vid behandlingssvikt remiss till KK.

Gravida behandlas på samma sätt men först efter graviditetsvecka 16.

Uppföljning: Partnerbehandling ska alltid ges, men helst först efter undersökning och information.

Ej smittskyddsanmälan.