Antikonceptionsmetoder

nov 25th, 2009 | Filed under Antikonception, Gynekologi

Pearl index = antal graviditeter/100 kvinnor och år
Icke-faramakologiska metoder Pearl
RYTM-METODEN
 • Undvikande av samlag vid ovulation ±3-4 dagar
 • Ovulation kan förutses med hjälp av:
  • Sekretundersökning
  • Urinprov (Persona®, pearl:6)
2,0-24
COITUS INTERRUPTUS
 • Ejakulation sker ej i vagina
16-23
AMNINGS AMENORRÉ
 • Vid amning sker ingen ovulation under 6 månader post partus
0,8-1,2
Gestagenmetoder
P-STAV
 • Implanon® – en stav, skyddar i 3 år.
 • Jadelle®, två stavar, skyddar i 5 år.
 • Påverkar cervixsekret, endometrium och ovulation
0,5
 • Insättes av gynekolog eller barnmorska
 • Insättningen bör göras under pågående menstruation eller då kvinnan fortfarande står på p-piller eller mini-piller.
 • Biverkan: Blödningsstörning
P-SPRUTA
 • Medroxiprogesteron (Depo-Provera®) inj 1 ml/3:e mån im
0,0-0,4
 • Påverkar cervixsekret, endometrium och ovulation
 • Biverkan: Blödningsstörning, Långvarig amenorré efter avslutad injektionsbehandling, Viss ökad risk för osteoporos
HORMONSPIRAL
 • Levonova®, skyddar i 5 år.
 • Påverkar cervixsekret och endometrium
 • Bra vid menorragi
0,0-0,2
 • Spiral insättes lämpligast under menstruation eller veckan efter.
 • Biverkan: Blödningsstörning, gestagena biverkningar
P-PILLER
 • Låg/mono:
  • Desolett®, Mercilon®, Follimin®, Neovletta®, Restovar®, Orthonett®, Cilest®, Yasmin®, Diane®
 • Låg/tri:
  • Trinovum®, Trionetta®, Trinordiol® Synfase®,
 • Hög/mono:
  • Follinett®, Diane®
0,1-1,0
 • Gemensamt för alla är att de utgör ett kombinationspreparat av etinylestradiol och någon typ av gestagener.
 • Hämning av ägglossningen genom påverkan på hypotalamus.
 • Påverkar cervixsekret och endometrium
 • Positiva hälsoeffekter: Minskad risk för ovarial- och endometriecancer, minskad dysmenorré, PMS, benigna brösttumörer, funktionella ovarialcystos, menorraghi och färre salpingiter
 • Vanliga biverkningar: Ömma bröst, Viktuppgång, HV, Acne, Torra slemhinnor, Nedsatt libido, Depression, Mellanblödningar, Illamående
 • Allvarliga (ovanliga) biverkningar: Hypertoni, DVT, Hjärtkärlsjukdom (rökare, > 35år), bröstcancer (25% RR), Cervixcancer, Levercancer
 • Tänk alltid på att utesluta graviditet och infektion vid blödningsbesvär och p-piller.
MINI-PILLER
 • Mini-Pe®, Exlutena®, Follistrel®
2,0-3,0
 • Mini-piller innehåller endast gestagener
 • Kraftig överviktigt (BMI >30) ger minskad tillförlitlighet.
 • Den huvudsakliga verkningsmekansimen för mini-piller är att cervixsekretet påverkas och att spermiepassagen blockeras samt att nidation försvåras genom påverkan på endometriet.
VAGINALRING
 • NuvaRing® (Etinylöstradiol + etnorgestrel)
 • 1 ring / 3 veckor
 • Ej leverpassage
 • Samma risker som p-piller
0,7-1,2
DEPÅPLÅSTER
 • Evra® (Etinylöstradiol + Norelgestromin)
 • 1 plåster / vecka
 • Samma risker som p-piller
0,7-1,2

Spiral Pearl
KOPPARSPIRAL
 • Befruktning och ffa. implantation förhindras genom att spiralen framkallar en främmande kropps-reaktion, vilken leder till förändringar i endometriet och funktionshämmning av spermier
 • Koppar bidrar till detta genom en enzym-effekt av oklar natur
 • Spiral insättes lämpligast under menstruationen eller veckan efter.
 • Sätts in av gynekolog, barnmorska och ev. allmänläkare
 • Kan sitta kvar i upp till 8 år
 • Kan sättas in inom 5 d efter oskyddat samlag för skydd.
0,5-3,0
 • Kontraindikationer: Oklara blödningsrubbningar, Genital infektion, Missbildning av livmodern, graviditet
 • Biverkan: Rikligare och smärtsammare menstruationer, salpingit (vid insättning), perforation
Barriärmetoder
KONDOM
 • Ger relativt bra skydd mot infektioner
3,0-20
PESSAR
 • Undersökning krävs för storleksanpassning (45-100mm)
 • Bör kombineras med spermiedödande medel
 • Bör sitta kvar minst 6 timmar efter samlag
 • Ger visst skydd mot infektioner
6,0-20
P-KUDDE
 • Kudde av polyurethan
 • Ger visst skydd mot infektioner
2,0-16
SPERMIEDÖDANDE MEDEL
 • Endast effektivt i kombination med annan barriärmetod
 • Måste appliceras 15 min före samlag
5,0-30
Postcoital antikonception
”DAGEN EFTER-PILLER”
 • Verkar huvudsakligen genom att hämma ovulationen
 • Handläggning: Datum för sista mens? När skedde det oskyddade samlaget? Informera om eventuella biverkningar (se nedan). Ombesörj återbesök inom ca 4 veckor på ungdoms- eller preventivmedelsmottagning för kontroll av graviditetstest, STD-uppföljning samt diskussion om etablerad preventivmedelsmetod.
 • Metod:
  • Tablett levonorgestrel 750 µg (NorLevo®), 2 tabletter ges inom 72 timmar efter samlaget.
  • Tablettintag inom 24 timmar ger en 95% skyddseffekt.
 • Biverkningar: Illamående och kräkningar. Blödningsstörning, Bröstspänningar, huvudvärk och värk i buken
Sterilisering
KVINNLIG STERILISERING
 • Ofta sätts clips runt tuborna
 • Kan ibland reverseras
0,5
VASEKTOMI
 • Sker i lokalanestesi
 • Säkert efter 14 ejakulationer
 • Sällan reversibelt
0,04
Verkningsmekanism:
Estrogen
Gestagen
 • Hämning av follikeltillväxt (FSH)
 • Potentiering av gestagen
 • Stabilisering av andometriet
 • Tubarmotilitet – hämning
 • Endometrium – hämning
 • Cervixsekret – segt
o      Ovulatin – hämning (LH)
Biverkningar:
 • Ödem – snabb viktökning
 • Bröstspänningar
 • Illamående
 • Flytningar (fluor)
 • ”molimina”
 • Nedstämdhet/Irritabilitet/Humörsvängningar
 • Libidopåverkan
 • Akne/Fet hy
 • ”androgena”
o      Ökad aptit – långsam viktökning