Preventivmedelsrådgivning – guide

nov 25th, 2009 | Filed under Antikonception, Gynekologi

Preventivmedelsrådgivning – guide

Anamnes
·       Tidigare erfarenheter av p-medel (byt aldrig ett fungerande preparat)
 • Tidigare graviditeter
 • Menstruationsanamnes
 • Relation/livssituation
Kontraindikation:

(p-piller bör ej förskrivas)

Tillstånd som kan försämras:

(p-piller rekommenderas ej)

Tillstånd som kräver försiktighet:

(p-piller kan användas, kontroller)

 • Anamnes på trombos,  koagulationsdefekt, hjärtklaffssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, myokardsjukdom eller uttalade varicer.
 • Hereditet för trombos eller koagulationsdefekt (föräldrar, syskon)
 • Långvarig immobilisering t.ex. operation (sätts ut 14 d innan)
 • Utvecklingsstörning (dålig compliance)
 • Akut intermittent porfyri
 • Aktiv leversjukdom
 • Bröstcancer
 • SLE
 • Migrän med fokala neurologiska symptom
 • Hyperlipidemi
 • Hypertoni
 • Obesitas
 • Diabetes mellitus (särskilt graviditetsdiabetes)
 • Epilepsi
 • Kronisk leversjukdom
 • Rökning hos kvinna > 35år
 • Migrän
 • Mensstörningar hos kvinnor som inte varit gravida
Läkemedelsinteraktioner:
 • Rifampicin (TBC-medicin), vissa antiepileptika och johannesört kan stimulera nedbrytningen av hormoner
 • Aktivt kol minskar absorptionen
Undersökning
 • Gynekologisk undersökning kan alltid övervägas och krävs för spiralinsättning och utprovning av pessar
 • Blodtryck
 • Vikt
 • Ev Cytologiprov, klamydiaprover
Tre typfall:

Den unga kvinnan

Puerperium och amningstid

Kvinnan över 40

 • Förstahandsval är lågdoserade kombinerade p-piller, med levonorgestrel, trifasiskt t.ex. Trionettta®
 • Vid biverkningar byt praparat: Akne: Diane® Depression: Desolett®
 • Gestagenmetoder, ger ofta oregelbundna blödningar.
 • Spiral ger ofta biverkningar
 • Pessar kräver instruktioner.
 • Kondomanvändning bör uppmuntras (STD-skydd)
 • Undvik kombinerade p-piller under amning
 • Oralt gestagenpreparat, rekomenderas
 • Spiral är ofta lämpligt. Sätts in tidigast 8-12 v efter förlossningen
 • Preventivmedel rekomenderas till ca 6 mån efter SM
 • Spiral är förstahandsval
 • Levonoga kan utmärkt kombineras med östrogen vid klimakteriebesvär

Råd vid glömda tabletter:

Råd vid blödningsproblem:

 • < 36 sedan föregående tab. ger bibehållet skydd
 • Det får aldrig förekomma > 7 tablettfria dagar
 • Det behövs > 7 tablettdagar för ovulationshämning, och under denna tid rekomenderas kondom.
 • Vid kräkning inom 3-4 h efter intag bör ny tablett tas
Vid småblödningar:

 • Klamydiainfektion bör uteslutas
 • Regelbundet tablettintag poängteras
 • Ev byte till mer östrogendominerat preparat: Desolett® el. Yasmin®

Vid mensliknande blödning (genombrottsblödning):

 • Sluta ta tabletter, börja på ny karta en vecka senare

Om blödning uteblir under 2 mån:

 • Uteslut graviditet
 • Ev byte till mer östrogendominerat preparat:

WHO-hjälp på nätet: http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/index.htm