Hjärtenzymer

dec 2nd, 2009 | Filed under Diagnostik, Hjärta, Kemlab

CK-MB


Stiger vid skelettmuskelskad. Kan vara stegrat vid lungemboli och myokardit.

Stegrat 1,5-2 dagar efter akut hjärtinfarkt.


Troponin T / I


Stiger vid dålig njurfunktion. Kan vara stegrat vid lungemboli, myokardit och diverse annat som belastar hjärtat. Man har sett att mindre enzymsläpp ses hos 10% av alla patienter > 70 år som genomgått elektiv icke-hjärtkirurgi med duration > 30 min. Hos dessa var 1-års-mortaliteten 30% jfr 2% hos de som inte hade enzymsläpp (3).

Stegrat i 10-14 dagar efter akut hjärtinfarkt.

Vid hjärtinfarkt har TnT stigit i 90% av fallen efter 8 timmar (1). Säkrast dock att vänta 12 timmar (1). Det nya provet hsTNT utesluter hjärtinfarkt redan efter 6 timmar men medför en hel del falskt positivt resultat.


Enligt Oldenberg i Uppsala kan TnT användas även vid lätt nedsatt njurfunktion (2). GFR > 30 ml/min torde inte påverka provet över huvud taget. Även vid lägre GFR kan man ha viss nytta av TnT, en stegring över tid talar för hjärtmuskelskada. Njursviktaren får dock en oproportionerligt hög höjning och TnT ligger kvar längre.


Myoglobin


Stiger vid muskelskada. Dålig specificitet och använd därför sällan.

Stiger inom 1-3 timmar. Normalt efter 72 timmar.


Tidsrelationer mellan olika myokardskademarkörer


Markör Tid till initial stegring Tid till toppvärde Tid till återgång till utgångsvärde
CK 4-8 h 12-24 h 3-4 d
CK-MB 3-9 h 12-20 h 2-3 d
Myoglobin 1-4 h 6-12 h 18-36 h
Troponin T 3-9 h 12-24 h 6-14 d
Troponin I 3-9 h 10-20 h 4-8 d


Referenser


  1. Mooe T, Undervisning, G. Norrman, Editor. 2007: Östersund.
  2. Oldgren J, Akut kranskärlssjukdom, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.
  3. Hahn R: Hjärtskador under kirurgi, läkartidningen nr 4 2010 volym 107.