Att lämna tuffa besked

dec 11th, 2009 | Filed under Övrigt

Lugnt, bekvämt, avskilt.

Gott om tid, ej störas, stäng av sökare. Närhet, ögonkontakt. Gärna anhörig med.

 

Förvarna genom att ange rätt ton.

Vad vet/tror patienten? Förändringar är ett bra ord.

Förmedla hopp. Bejaka patientens reaktioner. Uppmuntra frågor. Summera vad som har sagts.

 

Respekt, empati, värme.

Enkelt språk utan medicinsk jargong.

Informera i patientens takt.

 

Boka in ett återbesök för att ge provbesked. Be patienten ta någon med sig.

Eventuellt kan man sedan ringa och meddela negativt provsvar.