Anestesi vid lungsjukdom

Preoperativ bedömning

Anamnes

 • Hosta, sputum, hemoptys, dyspné, ronki och bröstsmärta är tecken på lungsjukdom!
 • Dyspné vid lätt ansträngning eller vila är ett allvarligt tecken
 • Rökning

Medicinering

 • Kortisonbehandling bör förstärkas perioperativt
 • Bronkodilatatorer bör ges perioperativt

Status

 • Undersök om obesitas, cyanos, obstruktivitet, ökat andningsarbete, infektion eller högersidig hjärtsvikt föreligger

Utredning

 • Rtg pulm
  • jämförelsebild inför postoperativ rtg
  • Upptäcker bla neoplasm, pneumoni, atelektas, fibros, emfysem
 • EKG
  • P-pulmonale i II, dominant R-våg i III, V1-3 (högersidig hypertrofi)
  • konkomitant ischemisk hjärtsjukdom
 • Lab
  • Hb, vita, CRP
  • Ev blodgas
  • Ev sputumodling
 • Ev spirometri

Preoperativ behandling

 • Optimera lungsjukdom preoperativt

Premedicinering

 • Försiktig dosering av sedativa och opioider

  Anestesi

  • Överväg regionalanestesi!
  • Överväg att behålla spontanandning på larynxmask (om inga kontraindikationer finns)
  • Undvik höga luftvägstryck vid emfysem
  • Undvik atracurium och morfin (histaminfrisättande)
  • Undvik betablockad
  • Bronkospasm kan behandlas med Betapred, Theofylamin eller Bricanyl iv (möjligen även Ketalar)