Levertransplantation

aug 30th, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin

Levertransplantation utförs på 3 centra i Sverige, Göteborg, Huddinge och Uppsala. I Uppsala finns en ”Urgent-lista” där man bara får vara 3 dagar, därefter åker man av (1).

 

Indikationer för levertransplantation (1)

 

 PK > 6,5.

Eller minst 3 av följande:

  1. Ålder < 10 eller > 40 år.
  2. Etiologi: NonA-C, halotan, idiosynkratisk drogreaktion.  
  3. Ikterusduration före PSE längre än 7 dagar.
  4. PK > 3,5.
  5. Bilirubin > 176.

 

Referenser

 

  1. Sangfelt P, Akutmedicinaren och levern, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.