Differentialdiagnostiskt tänkande

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor

Läs akutjournal, kolla ev lab om taget.

Tänk ut 4(+/-)1 hypoteser


Anamnes

Avskriv diffdiagnoser med hjälp av screeningfrågor

Målstyrd diagnostik, samla nyckeldata.

Status


TÄNK!

  • Vilka olika handlingsmöjligheter har jag?
  • Vilken skall jag välja?


Akut behandling

Kemlab

Fyslab

Handläggning


Hypoteser

Formulera hypoteser (max 4 (+/-) 1 i arbetsminne)

Differentialdiagnostiskt tänkande

Organsystembaserat (Gå igenom organ för organ. Vilka sjukdomar finns i det akt organet? Kan det vara denna?)

Etiologibaserat (Gå igenom tänkbara etiologier. Kan patientens sjukdom bero på infektion, malignitet, degenerativ sjukdom eller metabolisk sjukdom? Vilka finns?)


Samla in data

Konfiremera

Revidera

Förkasta

Reducera antal hypoteser genom att kombinera de som kräver samma behandling.

Formulera arbetsdiagnos

Verifiera diagnos.


Kan diagnosen förklara samtliga sypmtom och fynd?

Eliminera andra möjliga hypoteser


The surgical sieve

När man inte kommer på orsaken till patientens besvär bör man gå igenom tänkbara orsaker, ett sätt är att utgå från patologiska mekanismer, ”the surgical sieve”.

  1. Trauma
  2. Anatomiska abnormiteter. Kongenitala eller förvärvade.
  3. Funktionella besvär.
  4. Inflammation
  5. Ischemi och infarkt.
  6. Metaboliska orsaker.
  7. Neoplasi.
  8. Andra abnormiteter i vävnadstillväxt.