Kirurgrond

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Rond

Kirurgisk sjukdom

 1. Utredning. Säker diagnos. Bakomliggande orsak. Ytterligare utredning.
 2. Behandling av grundsjukdomen. Operation. Antibiotika. Vätska.  
 3. Fall för gastrokonferans.


Understödjande

 1. Smärta. Bukstatus. Smärtpump via anestesi. Sprutor vid behov. Tabletter.  
 2. Monitorering. Sat (syrgas?). AF. Puls. BT. B-glu.
 3. Nutrition. Kräkningar. Illamående. Fasta m dropp. Kabiven. Dryck. AK.
 4. Elimination. Tarmljud. Gasavgång. Magen varit igång. Hur många dagar sedan.  
 5. Vätskebalans.
  1. Vikt.
  2. Balans (Urinproduktion, diuretikaordinationer, vätskeordinationer).
  3. Klinik (Koncentrarad urin, ödem, hudturgor, andningsproblem, rassel).
 6. Infektion. Temp. CRP. Vita. Antibiotika. Byte till peroralt.
 7. Kemlab. Leverstatus. Hb. CRP.
 8. Slangar. Drän. KAD. CVK.
 9. Såret. Utseende. Stygn (hur många dagar?). 
 10. Mobiliserad. Uppegående. Trombosprofylax.


Övriga sjukdomar

 1. Kroniska sjukdomar. Vilka finns? Kan de påverka? Immunsuppression?
 2. Nydebuterade internmedicinska sjukdomar. Pneumoni? Diabetes? Hjärtproblem? Konsult?


Administration

 1. Anhöriga informerade.
 2. Vårdansvar. Hemgång. Distriktssköterska. Vårdhem. Korttidsboende.
 3. Medicinskt ansvar. (VC. Hospice. Återbesök. Inremitterande. Onkolog).
  1. Grundsjukdom.
  2. Högt B-glu. Hypertoni.