Kirurginläggning

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Inskrivning

Dok dat

Inkomstorsak

 

Hereditet

Socialt

 

Tid sjd                Extra fokus på hjärt- och lungsjukdomar.

Nuv sjd               Planering och ställningstagande till OP. Resultat av fyslab och kemlab bakas in.

Akt sjd                Hur mår patienten nu? Viktnedgång? Har något ändrats i status? Smärta? Går i trappor?              

Akt med

ÖK

 

STATUS

                             AT

                             MoS

                             Thyr / Mammae

                             Lgl

                             Cor / Pulm / BT

                             Buk / PR

                             Kärl / LS

 

Bed                      Kort summering. Problem vid tidigare operationer? Riskpatient? ASA? Förberedelser inför OP, är de gjorda och vad har de visat. Skall man komplettera?