Kirurgepikris

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Epikris

Dok dat

Leg läk

Ansv ÖL

 

Vårdtid

Diagnos             

Operationer      Operatör, datum, kod, sammanfattning. Skrivs i Lund efter anamnesen.

 

Anamnes            Tidigare sjukdomar. Nuvarande sjd.

Sista raden è Varför kom patienten.


Förlopp              Inkomstuppgifter (anamnes, status, kemlab).

Utredning. Behandling. Svar på denna. Vårdförlopp efter behandling.

Status vid utskrivning. Mjuk i buken. Smärtfri. Äter och dricker. Mobiliserad. Lab normaliserat. Utskrives i sitt habitualtillstånd.


0HLR. Smärtenheten inkopplad. Nutrition. Vårdplanering.


Kemlab              

Fyslab                

 

Bedömning       Krävs endast om krånglig patient. Kort sammanfattning. Diskussion om tänkbara förklaringar.

                             Ordinationer enligt ovan. Planering enligt nedan.


Info till patienten. Skall söka på nytt vid buksmärta, feber eller ikterus. Viss försiktighet initialt.


Sårets utseende vid hemgång. Suturtagning, omläggning hos DSK. 7-10-12 dgr efter bukoperation. Ansikte 5 d. Led 14-21 d.


Ordinationer    Mediciner som pat skall ha i framtiden. Tidigare mediciner först, därefter nyinsatta, utsatta. Ange tidsbegränsning om sådan finns. Ange vilka recept som skrives.


Planering          Uppföljande prover. Hb-kontroll hos DSK. Leverstatus om 2-3 v med telefontid.

Rtg-uppföljning. CT-buk. Colonrtg, coloskopi o dyl. Remiss skrives.

Återbesök. Telefontid.


Sjukskrivning   Längd och grad.


Kopia                 Inremitterande. Mottagande. Vårdcentral. Smärtkliniken.


Glöm inte diktera remiss till VC, inremitterande, Rtg etc.