Medicinsk epikris

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Dok dat

Leg läk

Ansv ÖL

 

Vårdtid

Diagnos             

 

Problem             Exempelvis bröstsmärta eller andfåddhet. (Besöksorsak).

Anamnes            Tidigare sjukdomar. Nuvarande sjd.

Sista raden è Varför kom patienten.

Ankomststatus   


Förlopp              Utredning

Behandling

Vårdförlopp efter behandling.

Utskrives i sitt habitualtillstånd.


Vårdplanering


Bedömning       Krävs endast om krånglig patient.


Kort sammanfattning. Diskussion om tänkbara förklaringar.

                             Ordinationer och planering enligt nedan.


Ordinationer    Mediciner som pat skall ha i framtiden. Tidigare mediciner först, därefter nyinsatta, utsatta. Ange tidsbegränsning om sådan finns.

Ange vilka recept som skrives.

 

Planering          I kronologisk ordning. Mer punktformigt uppställt.

Lab: Hb-kontroll hos DSK

Rtg-uppföljning: Colonrtg, coloskopi o dyl. Remiss skrives.

Återbesök. Telefontid.


Sjukskrivning   Längd och grad.


Kopia