Checklistor EKG

Checklista enligt Jorfeldt, modifierad av Norrman (2)

 1. Förstärkningsinställningen (10 mm utslag för testsignalen för 1 mV).
 2. Hjärtfrekvens.
 3. Rytm. Regelbunden eller oregelbunden.
 4. QRS-komplex efter varje regelbunden P-våg (AV-block II eller III).
 5. P-våg före alla regelbundna QRS-komplex (Extrasystolier. SVES eller VES).
 6. El-axel.
 7. P-vågor
  • Existerar dylika över huvud taget? Fladdervågor? Flimmervågor?
  • Utseende. År de positiva i de avledningar de skall så vara avl I, II, -aVR, aVF och V2-V6? Sinusrytm?
  • Bredd. P-mitrale?
  • Amplitud. P-pulmonale?
 8. PQ-tid.
 9. QRS-komplex
  • Bredd.  
   • Breddökade pga vänstersidigt skänkelblock (avbryt i så  fall utvärderingen här)
   • Breddökade pga högersidigt skänkelblock (försiktig bedömning i fortsättningen)
  • Deltavåg (avbryt i så fall utvärderingen här).
  • Patologisk Q-våg.
   • Breddökad Q-våg i  avl III har ingen patologisk betydelse om det inte samtidigt föreligger en minst 0,03 s bred Q-våg i avl aVF
  • Patologisk R-vågsprogression (prekordialavledningarna).
  • QRS-amplituder.
  • Förlängd aktiveringstid (VAT). 
 10. QT-tiden (från början av QRS-komplexet till slutet av T-vågen .
 11. ST-sträckan.
  • Höjd.
  • Sänkt.
  • Utseende. Horisontell? Hängmatteutseende? Uppåt konkav eller konvex?
 12. T-vågen.
  • Konfiguration. Diskordant?
  • Progression.
 13. U-våg?
 14. EKG-tolkning
  • Sammanfatta fynden.
  • Kombinera dem med känd kliniska fakta inklusive medicinering.
  • Konklusion.


Checklista enligt Friberg – RETQUST

Rytm

 1. Regelbunden eller oregelbunden.
 2. Sinusrytm eller ersättningsrytm. P-vågor? Fladdervågor? Flimmervågor? Är P-vågorna positiva i de avledningar  de skall vara (avl I, II, -aVR, aVF och V2-V6)?
 3. Hjärtfrekvens.
 4. Finns det skillnader mellan förmaksrytm och kammarrytm? Om så är fallet, bedöm dem separat. 
  1. QRS-komplex efter varje regelbunden P-våg (AV-block II eller III)
  2. P-våg före alla regelbundna QRS-komplex (Extrasystolier. SVES eller VES)

Elaxel

Tider

 1. Förstärkningsinställningen (10 mm utslag för testsignalen för 1 mV).
 2. P-vågor
  • Bredd
  • Amplitud.
 3. PQ-tid.
 4. QRS-duration.
  1. Breddökade pga vänstersidigt skänkelblock (avbryt i så  fall utvärderingen här)
  2. Breddökade pga högersidigt skänkelblock (försiktig bedömning i fortsättningen).
 5. QT-tiden.

QRS-komplex

 1. Deltavåg (avbryt i så fall utvärderingen här).
 2. Patologisk Q-våg.
  • Breddökad Q-våg i  avl III har ingen patologisk betydelse om det inte samtidigt föreligger en minst 0,03 s bred Q-våg i avl aVF.
 3.  Patologisk R-vågsprogression (prekordialavledningarna).
 4. QRS-amplituder.
 5. Förlängd aktiveringstid (VAT).

U-våg

ST-sträckan

 1. Höjd.
 2. Sänkt.
 3. Utseende. Horisontell? Hängmatteutseende? Uppåt konkav eller konvex?

T-vågen

 1. Konfiguration. Diskordant?
 2. Progression.


Referenser


 1. Jorfeldt L: EKG. Handledning vid tolkning och 32 övningsexempel. Natur och Kultur, Borås, 1994.