AV-block I

 Vanligt hos äldre. Ibland i samband med betablockad, myokardit och infarkt.


Diagnoskriterier

  1. Normal P-våg och QRST-sekvens
  2. PQ-tid >0,20 s (>0,22 s över 60år)
  3. Alla P-vågor följs av QRS-komplex


Behandling    

Ofarligt och behöver ingen behandling. Bakomliggande sjukdom behandlas vid förekomst.