Left posterior hemiblock (LPH)

Diagnoskriterier

  1. Högerställd el-axel >105° utan annan orsak (negativt utslag i I och positivt utslag i II).
  2. Liten R-våg i avl I och liten Q-våg i avl III.   


Mer ovanligt än LAH.