Vänsterkammarhypertrofi

okt 23rd, 2010 | Filed under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier

Diagnoskriterier enligt EKG-skolan (1) 

 1. VAT i V4-V6 > 0,05 s (specifikt).
 2. R i V5 > 26 mm.
 3. R i V5 + S i V1 > 35 mm.
 4. R i aVL > 15 mm.
 5. ST-T-förändringar i vänstersidiga avledningar (ospecifikt).
 6. Vänserställd el-axel (ospecifikt).

Vänsterkammarhypertrofi


Sokolow-Lyon voltage (SLV) – kriterierna för vänsterkammarhypertrofi (2) 

 1. Summan av S-vågsamplituden i V1 + R-vågs-amplituden I V5 eller V6 beräknas
 2. Vänsterkammarhypertrofi anses föreligga om summan är högre än 3,5 mV.
 3. Specificitet på 100% och sensitivitet på 22% (2)


Cornell-kriterierna för vänsterkammarhypertrofi (2)

 1. Summan av R-vågs-amplituden i aVL och S-vågs-amplituden i V3 beräknas.
 2. Vä-kammarhypertrofi anses föreligga om summan är högre än 2,0 mV hos kvinnor och 2,8 mV hos män.
 3. Specificitet på 96% och sensitivitet på 30% (2).


Cornell-Volt-durationen för uppskattning av vänsterkammarhypertrofi (3)

 1. Cornell-Volt-produkten beräknas som R i aVL + S i V3 (+ 8 mm för kvinnor).
 2. Produkten multipliceras med QRS-durationen.
 3. Om Cornell-Volt-durationen > 2440 ms anses VK-hypertrofi föreligga.


Beror oftast på långt stående obehandlad hypertoni eller aortavitium.


Referenser


 1. EKG-skolan, www.ekgskolan.se. 2007.
 2. Casale PN, Devereux RB, Alonso DR, Campo E, Kligfield P: Improved sex-specific criteria of left ventricular hypertrophy for clinical and computer interpretation of electrocardiograms: validation with autopsy findings. Circulation 1987;75:565-572
 3. Persson J, Stagmo M: Perssons Kardiologi. 2008.