Hormoner och dessas reglering

Lobus Anterior (adenohypofysen)

Tyroidea

TRH som frisätts från hypothalamus stimulerar hypofysen till production av TSH som i sin tur stimulerar thyroidea till frisättning av T3 och T4. Reglaring sker via negativ feedback på hypotalamus och hypofysen främst via T4. Somatostatin minskar TSH-frisättningen.

 

Könshormoner

GnRH frisätts pulsativt från hypothalamus och stimulerar frisättning av LH och FSH från hypofysen. Jämt GnRH-flöde nedreglerar hypofysens receptorer och minskar LH och FSH frisättning.

 

Tillväxthormon

GHRH från hypothalamus ökar frisättningen av GH från hypofysen. Somatostatin minskar GH-frisättningen. GH verkar via IGF-1 som bildas i levern under inflytande av GH.

 

Prolaktin

Dopamin frisätts från hypothalamus och minskar PRL-frisättningen från hypofysen. Också somatostatin minskar PRL-frisättningen.

 

Binjurebarkshormoner

CRH frisätts från hypothalamus där frisättningen bl.a. under inflytande av stress och stimulerar frisättningen av ACTH från hypofysen som i sin tur stimulerar hormonfrisättning från binjurebarken. Somatostatin minskar ACTH-frisättningen.

 

Lobus Posterior (neurohypofysen)

ADH (antidiuretiskt hormon)

Ökar vattenresorptionen i njurarna. Frisättningen styrs av saltkoncentrationen i blodet genom osmoreceptorer i hypothalamus och av blodvolymen genom tryckreceptorer och volymreceptorer i höger förmak samt i halskärlen. ADH hämmas av alkohol och kaffe.

  

Oxytocin

Stimulerar mjölkkörtlarna till tömning vid amning samt har en viss sammandragande effekt av livmodern.

 

Hormonaxlarna