Akalkulös kolecystit

aug 31st, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi

Vid akalkulös cholecystit anses en kemisk retning/inflammation leda till ischemi av gallblåsemucosan.

Utlösande faktorer till denna kemiska inflammation är t ex långvarig dehydrering, multipla blodtransfusioner

eller gallstas sekundärt till fasta och parenteral nutrition. Systeminfektion, större operation, allvarligt trauma,

avancerad kardiovaskulär sjukdom etc.

Symptom


Försämrad rejält sjuk patient enligt ovan.

Palpabel resistens på platsen för gallblåsan.

Utredning


  • Temp. Hb, V, CRP, Na, K, Krea, Leverstat.
  • Blododling?
  • Ultraljud ställer diagnosen.

Behandling


Intravenöst antibiotika, Tazocin

Perkutant dränage om utebliven förbättring på AB

Öppen kolecystectomi om man trots allt väljer att operera.