Prostatit

mar 15th, 2011 | Filed under Infektioner, Urologi

Prostatit är den vanligaste anledningen till att män under 50 år uppsöker läkare pga urologiska besvär.

Nyare epidemiologiska studier visar att prevalensen är mellan 5 och 8%.

Man indelar oftast prostatainflammation i två huvudtyper: akut bakteriell prostatit (ovanlig) och kronisk prostatit. Den kroniska prostatiten delas i sin tur in i kronisk bakteriell prostatit samt kronisk bäckenbottensmärta. Det är troligen så att många patienter som erhåller diagnosen prostatit inte har någon sjukdom i prostatakörteln utan snarare smärtproblematik i bäckenbotten/nedre delen av buken eller ryggen.

 

Klinik                

 

Akut prostatit

 • Buksmärtor 
 • Vattenkastningsbesvär (LUTS, kan leda till urinstämma)
 • Hög feber med påverkat allmäntillstånd (ibland)
 • Distinkt ömmande prostata

 

Kronisk prostatit

 • Smärtor i bäckenbotten och rygg, ofta i kombination med samtidiga vattenkastningsbesvär (LUTS).
 • Psykogen pålagring ofta involverad i sjukdomskomplexet.
 • Tyngdkänsla, smärtor, obehag från underlivet, svårigheter att tömma blåsan samt inte sällan samlivsproblem.
 • Utlösande faktorer kan vara avkylning, sportaktivitet mm.
 • Ofta kortare eller längre perioder med uppblossande symtom av typ akut prostatit.
 • Symtomen vid kronisk prostatit varierar ofta i intensitet med månads- till årslånga fluktuationer, även utan behandling.

 

Diff. Diagnos   

 

Nästan alla sjukdomar som påverkar urinvägarna ger upphov till liknande symtomatologi (LUTS).

 1. Kronisk bäckenbottensmärta (prostatodyni). Ett oklart tillstånd som ofta förväxlas med kronisk bakteriell prostatit. Symtomen är desamma, men infektiösa tecken saknas. Sannolikt är symtomen neuromuskulärt utlösta.
 2. Smärta utlöst från sjukdomar i ländryggen.
 3. Prostatit kan ibland vara en komponent vid inflammatoriska bindvävssjukdomar som Reiters syndrom (artrit i kombination med uveit och prostatit/uretrit).

 

Utredning         

 

Se grundutredning under PM för LUTS.

Undersökning av prostataexprimat (viktigt inför längre tids antibiotikabehandling)

Patienten sköljer först rent urinröret genom urinering (ta urinodling). Därefter utförs tämligen kraftig massage av prostatakörteln från sidorna och inåt och man lyckas då vanligen åstadkomma en mjölkaktig droppe i uretramynningen. Denna undersökes i mikroskop (40 gångers förstoring) med avseende på förekomst av leukocyter. Om det föreligger mer än 10-15 vita blodkroppar per synfält anses det tyda på en inflammatorisk komponent med trolig bakteriell orsak.

Odling på exprimat samt på urinprov efter massagen kan vara av värde.

Remiss till urolog bör övervägas om ej bakomliggande orsak till patientens LUTS kan fastställas.

 

Behandling

 

Akut prostatit
Vid hög feber och allmänsymtom Se behandling i PM för Urosepsis.Vid afebrilitet: AB po i 3-4 veckor (se nedan) 
Vid mindre dramatisk sjukdomsbild T. Ciproxin® 500 mg x 2T. Eusaprim® 160 mg/800 mg x 2

T. Doxyferm® 200 mg x 1

3-4 veckor
Kronisk prostatit
Antibiotikabehandling T. Ciproxin® 500 mg x 2T. Eusaprim® 160 mg/800 mg x 2

T. Vibramycin® 200 mg x 1

3-4 veckor 
Antiflogistika NSAID
Regelbundna sädestömningar har god effekt hos vissa patienter
Alfablockerare T. Alfadil BPH® 4 mg 1×1 p.oT. Xatral OD® 10 mg 1×1 p.o prövas under 3-4 veckor
5-alfa-reduktashämmare T Proscar® 5 mg 1 x 1) Mindre studier har påvisat god effekt
Följ inte upp patienterna för snabbt, vänta ett par månader
Kronisk bäckenbottensmärta
 • Patienten får inte bli fast i tron att han har en organisk kronisk prostatit.
 • Dessa patienter bör inte stå på långtids antibiotikabehandling.
 • I första hand prövas antiflogistika (NSAID) under 3-4 veckor.
 • Alfa-blockerare som Alfadil BPH 4 mg 1×1 p.o och Xatral OD 10 mg 1×1 p.o kan prövas under 3-4 veckor.
 • Varma bad och varm klädsel har ibland god effekt.