Gallstensproblematik

aug 31st, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi

Gallstenens huvudbeståndsdelar är cholesterol, bilirubin och kalcium samt mindre mängder fettsyror, triglycerider, proteiner och polysackarider. Förutsättningen för bildning av cholesterolkristaller och konkrement i gallblåsan är en galla som är övermättad med cholesterol.

Vid nedsatt tömning av gallblåsan, t ex vid långvarig svält eller extrem bantning, riskerar cholesterolkristaller att ansamlas och kan leda till stenbildning. Kvinnor bildar i regel gallsten tidigare än män, vilket bl a anses bero på graviditet, varvid cholesterolmetabolismen förändras med utsöndring av mer lithogen galla och försämrad gallblåsetömning.

Riskfaktorer: Hög ålder, kvinna, övervikt, viktnedgång, graviditet, p-piller, somatostatin beh., Crohns, ventrikelresektion, resektion av disala ileum.

Asymtomatisk gallstenssjukdom skall ej behandlas (stenar i gallblåsan) om inte patienten har diabetes eller annan speciell omständighet föreligger.