Kolangit

sep 1st, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi

Akut cholangit innebär att en infektion i de djupa gallgångarna orsakar en sepsisliknande bild.

Cholangit kan uppstå p g a avflödeshinder vid t ex gallgångssten, tumör, scleroserande cholangit, papillstenos, benign stenos/striktur (t ex post-op eller kronisk pankreatit) eller igenslaggad endoprotes.

Symptom

Gallstensanamnes, gallgångstumör eller annat predisponerande tillstånd. Smärta övre högra kvadranten. Kraftig allmänpåverkan. Feber, frysningar. Lätt ikterus. Ev chock.

Charcots triad: 1) Palpationsömhet över levern. 2) Feber. 3) Ikterus.

Raynauds pentad: Charcot enligt ovan samt 4) Konfusion. 5) Hypotension.

10% har den s.k. suppurativa form som har ett mer stormigt förlopp. I det klassiska fallet av suppurativ cholangit förekommer Raynauds pentad men bilden är dock oftast förvillande och endast ett fåtal av fallen uppvisar en komplett symtombild. Obehandlat leder tillståndet i princip alltid till döden.

Utredning

Temp, U-sticka

Hb, V, CRP.

Blododling bör tagas på vida indikationer. Helst när patienten frossar.

Akut Ultraljud.

Diagnos

Klinik (charcots triad) och ultraljud ger diagnosen.

Jämfört med kolecystit har kolangiterna mer feber (>39), mer allmänpåverkan, högre bilirubin, högre inflammationsparametrar men mindre ömhet.

Handläggning


 1. Inlägges fastande med dropp. Stora mängder Ringer (3 l), ev chock-behandling.
 2. Inj Tazocin® 4g x 3 iv
 3. Monitorering: P, BT, Sat, tU-diures. Kan gå snabbt så var vaksam. Ev IVA om dålig patient.
 4. Avlastning av gallvägarna.
  1. ERCP. Förstahandsmetod.
  2. PTC kan bli aktuellt.
  3. OP + T-rörsdränage eller biliodigestiv anastomos
 5. Kolecystectomi görs när allt lugnat ner sig lite. Helst under samma vårdtillfälle.

Uppfölning


I regel krävs ingen vidare åtgärd eller uppföljning efter framgångsrik endoskopisk behandling av patientens ikterus och/eller kolangit, även om det finns en kvarvarande gallblåsa innehållande sten. Endast 10-15 procent av dessa patienter behöver i framtiden cholecystektomeras pga återkommande gallbesvär eller akut cholecystit.

Rutinmässig cholecystektomi rekommenderas ej (stämmer inte riktigt med Lunds rutiner), men en riskbedömning bör göras och patientens egna preferenser efterfrågas. Om rejäl kolangit rekommenderas operation.

Viktigt att informera patienten om att söka på nytt vid fortsatta besvär.