Erektil dysfunktion

mar 16th, 2011 | Filed under Övrig urologi, Urologi

Impotens, dvs oförmåga att upprätthålla erektion tillräcklig för en tillfredställande sexuell aktivitet, drabbar många män någon gång under livet. 40% av 60-åriga män har moderat till svår erektil dysfunktion och problemet ökar ytterligare med stigande ålder.

 

Orsaker            

 

Vaskulär insufficiens

 • Tillflödesproblem (vanligast)
  • Arterioskleros med nedsatt blodflöde till penis. Många av dessa patienter har diabetes eller är rökare.
 • Avflödesproblem
  • Anatomisk missbildning i form av ett patologiskt kärl som dränerar corpora cavernosa hos yngre patienter. Hos äldre patienter kan en defekt i tunica albuginea föreligga, som ej skapar adekvat kompression av frånförande vener. Kräver oftast operativa ingrepp. Utredning sker hos urolog med s k kavernosometri.

Endokrina sjukdomar

 • Sjunkande testosteronnivåer
  • Normalt anges nedre gränsen för S-testosteron till 11 nmol/l. Testosteronsubstitution kan testas vid värden under 15 nmol/l – kan ha effekt. Se separat PM.

Neurologisk dysfunktion

 • Ryggmärgsskada
 • Postoperativt efter kirurgiska ingrepp i lilla bäckenet
 • Juvenil diabetes (ofta redan i 40-års åldern)
 • Neurodegenerativa sjukdomar (t ex MS)

Psykogen impotens

 • Vid nästan all erektionssvikt finns en samtidig (ev. sekundär) psykogen komponent. Misstanke om en renodlad psykogen impotens stärks om patienten är ung, uppger varierande förmåga, bibehållen natt/morgon erektion samt att patienten ibland har en normal rigid erektion. Ofta finns det prestationsångest med i bilden, dvs patienten är rädd för att ”misslyckas”.

Vissa läkemedel

 • Framför allt hjärt-kärlpreparat och psykofarmaka

 

Utredning         

 

Anamnes

 • Läkemedel
 • Kärl- och neurologiska sjukdomar
 • Tobak/Alkohol/Anabola steroider/Andra droger
 • Sexualanamnes
 • Morgonerektioner. En potent man har varje natt 2-5 nattliga erektioner under REM-sömnen. Avsaknad av nattliga erektioner kan numera diagnostiseras med sofistikerad apparatur s k Rigiscan.
 • Relation till partner

B-glukos och ev. S-testosteron

 

Behandling

 

Endokrin behandling (ovanlig men lättbehandlad orsak)
Peroral symptomatisk behandling (förstahandsalternativ vid behandling av impotens)
Viagra® (sildenafil)Cialis® (tadalafil) – längre duration (24h)

Levitra® (vardenafil) – snabbare anslag

 • Hämmar 5-fosfodiesteras, cGMP stiger och ger relaxation av glattmuskel, förstärker därför erektionen.
 • Hjälper 75% av patienterna.
 • Samtidig beh. med nitroprep. är kontrainducerat.
 • CAVE: Blodtrycksfall
Uprima® (apomorfinhydroklorid)
 • Central verkan via dopaminerga systemet
Transuretral behandling
Bondil®, (prostaglandin E1)
 • Höga doser krävs (500-1000 mikrogram).
 • Ofta ej tillfredställande resultat
Injektionsbehandling (intracavernös)
Caverject®, Prostivas® (prostaglandin E1) 
 • Ger relaxation av glattmuskel
 • Kräver inte sexuell stimulering
 • CAVE: Smärta, Priapism
Vakuumpump (tillhandahålls av RFSU)
Kirurgisk behandling (ovanligt)
Penisimplantat Semirigida stavar
 • Kontinuerlig erektion
 • Lämpligt för äldre patienter
Hydraliska implantat
 • Bra funktion
 • Risk för mekaniska och infektiösa komplikationer

 

Uppföljning

 

Följ upp patienten och kontrollera behandlingsresultatet. Om patienten ej svarar på peroral behandlingen bör remiss till urolog övervägas.