Nattligt polyurisyndrom

mar 16th, 2011 | Filed under Övrig urologi, Urologi

Kallas också nokturi hos äldre eller nocturnal polyuria syndrome.

Symptom          

 

Nokturi med medföljande falltendens, dagtrötthet och nedsatt livskvalitet.

Ökad törst, ffa på natten.

Utredning         

 

Uteslut andra sjukdomar. Se Inkontinens!

  • Diabetes
  • Hjärtsvikt
  • Bensvullnad av olika orsaker
  • Sömnapnésyndrom

Diuretika, Litium

Överdrivet vätskeintag

Osmolalitetstest?

Vasopressin-nivå?

Diagnos             

 

Klinik och ev osmalalitet. Effekt av Minirin

Behandling

 

  1. Minskat vätskeintag om för stort. Utvärdera effekten!
  2. T. Furosemid® tas 6 timmar innan sänggåendet (!)
  3. Desmopressin (Minirin®)