Impetigo

mar 17th, 2011 | Filed under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi

Agens

 

Stafylokocker 90%. Streptokocker / Inslag eller enbart 10%. Bullös form alltid staffar.

Bakomliggande sjukdom?

Klinik

 

Ytlig kutan infektion. Finns i bullös och krustös form. Blåsbildning som olika snabbt övergår i smetig gul krustabeläggning. Oftast barn, mycket smittsam.

I sällsynta fall kan staphylococcal scalded scin syndrome (SSSS) utvecklas.

Ger aldrig ärr. Ger ej nefrit.

Diffdiagnoser  

 

Herpes simplex. Ektyma. Follikulit. Furunkel. Nummulärt eksem. Mykos. Sekundärinfekterad scabies.

 

Diagnos             

 

Klinisk bild. Odling vid osäkerhet (Svamp / Bakterie) samt liberalt för att upptäcka MRSA (1).

 

Behandling      

 

Primärvård. Läker på 1 v.

  • Hygienråd inklusive aseptisk handhygien. Byt handduk och örngott. Hemma från dagis (tills krustorna torkat in och ramlat av).
  • Tvätta bort krustorna (tvål och vatten, alsollösning 10% eller klorhexidin 0,05%). Väteperoxid (Microcid® x 2-3).
  • Lösning Retapamulin 2 gånger dagligen i 5 dagar rekommenderas om inte ovanstående hjälpt (1).
  • Systemisk antibiotikaterapi ges under 7 dagar vid utbredd impetigo som inte svarat på lokalbehandling (1).
    • Vuxna:  T Heracillin 750-1000 mg x 3 alt T Cefadroxil 500-1000 mg x 3 alt T Dalacin 150-300 mg x 3 vid PC-allergi.
    • Barn: Lösn Cefadroxil 25-30 mg/kg/dygn fördelat på 2 doser. Flukloxacillin tolereras sällan men är också ett förstahandsval. Lösn Dalacin vid PC-allergi (1).

Lösning Mupirocin reserveras för behandling av MRSA

Dermovat med neomycin om samtidigt eksem.

Lokal fucidinsyra bör undvikas med hänsyn till rådande resistensläge (1).

Referenser

 

  1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.