Stjärtfluss, perianal streptokockdermatit

mar 17th, 2011 | Filed under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi

Perineal streptokockinfektion (hos barn).

 

Agens

 

Grupp A-streptokocker.

Klinik

 

Smärtande, välavgränsad rodnad runt anus. Ofta obstipation pga smärtande defekation. Ingen feber och ingen allmänpåverkan.

 

Diffdiagnoser  

 

Candida. Psoriasis.

 

Diagnos             

 

Klinik. Strep A – snabbtest alt odling.

 

Behandling      

 

Penicillin V i dosen 50-75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser i 10 dagar (1).

Samtidig behandling med PCV av odlingspositiva familjemedlemmar rekommenderas (1).  

Recidiv behandlas med Cefadroxil 25 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser i 5 dagar (1).

Referenser

 

  1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.