Scarlatina, skarlakansfeber

mar 17th, 2011 | Filed under Bakteriella hudinfektioner, Dermatologi

Karakteriseras av tonsillit och exantem. Ses ffa i 5-10 årsåldern. Aldrig spädbarn (toxinsensitivisering krävs).

 

Etiologi             

Toxinproducerande GAS.

Smittsväg         

Droppsmitta

Inkubationstid 

2-4 dagar

Smittsamhet     

Upp till 4 dagar efter insatt Ab-beh.

 

Klinik                

Akut insjukande med feber, uttalande svalgsmärtor, allmänpåverkan. Ev kräkningar och buksmärta.

Exantemet kommer dag 2. Rött och småprickigt (papler), känns som sandpapper. Börjar på bålen och sprider sig snabbt över hela kroppen. Cirukumoral blekhet. 

Inom ett par veckor huduflällning ffa perifert händer / fötter.

Ömmande lgl i käkvinklar. Smultrontunga. Klarröd i svalget, ev beläggningar.

 

Diffdiagnos      

Se Ont i halsen. Primär HIV-infektion bör misstänkas hos äldre patient (halsont + exantem).

 

Diagnos             

Klinisk bild. Strep A eller odling vid behov. Leukocytos.

 

Behandling      

Se Tonsillit.

PcV 10 dgr.

Vid recidiverande infektion Cefadroxil eller Dalacin.

Vid Pc-allegi: eryromycin, cefalosporin eller klindamycin

Vid reumatisk feber ges salicylat, kortison och PcV.

Komplikation  

Peritonsillit, synovit, glumerulonefrit (mycket ovanligt), reumatisk feber (mycket ovanligt)