Trycksår (ulcus decubitus)

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Sårvård

 

 

Symptom:          Sår i exempelvis sacrum, hälar, skuldror, armbågar, glutealveck.

Utredning:         Bakomliggande faktorer enligt nedan (behandling).

                             Nortonskala för bedömning av risk för trycksår.

Gradering enligt Shea
I Rodnad som ej försvinner vid tryckavlastning
II Hudskada som blåsor, sprickor, avskavningar
III Fullhudsskada ner till (dermis?) subkutis
IV Djup sårhåla, engagemang av underliggande strukturer; leder, ben muskler.

 

Nutritionsstatus

  • Vikt, BMI, överarmsmått
  • Albumin, prealbumin, (Hb, Fe, TIBC)
  • (Epikutantest)

                            

                             Infektionsstatus

  • CRP, V
  • Sårodling

 

Diagnos:            Klinisk. Viktigt att klarlägga om såret är infekterat vilket också är en klinisk diagnos.

 


Behandling:

Konservativ behandling

Viktigt med information till vårpersonal som är ansvarig för hemmet. Följ upp och efterfråga compliance.

Vändschema 30 grader, varannan timme. Sår i sakrum får ej sitta mer än 2 tim dagligen.

Bakomliggande faktorer Åtgärd
Hög ålder

Nedsatt rörlighet, smärttillstånd

Nedsatt sensibilitet

Cirkulatorisk insufficiens

Rökning

Inkontinens

Malnutrition, anemi

Läkemedel

Diabetes

 

Adekvat smärtstillning, mobilisering, vändschema

Mobilisering

Rökstopp

Tillfällig KAD, god hygien

Önskekost, nutritionsdrycker

Förbättra sockerläget. Insulin?

Utförande

Rengöring, upprensning, omläggning.

Byt ej förbandet för ofta om icke infekterat sår. Enligt anvisningar för respektive produkt.

Sårets uteseende Åtgärd
Grad I Avlastning, ev semipermiabel plastfilm eller tunt hydrokolloidalt förband.
Grad II

–          Icke vätskande

–          Vätskande

 

Behandling som Grad I.

Alginatförband eller polyuretanskum

Grad III/IV

–          Ingen nekros

–          Vätskande

–          Torr nekros

–          Fuktig nekros

 

Alginat, polyuretan eller hydrokolloider

Alginat eller hydrofiber

Salvkompress (Jelonet)

Torrt skyddande förband.

Debridering? Hydrocolloid/hydrogel/hydrofiber.

Djupa sårhålor Hydrogel, alginat eller polyuretanskum
Infekterade sår Jodförband

(Alginatförband)

Systemisk antibiotika?

Kolförband mot lukt?

Osteomyelit Remiss ortoped.

Antibiotika?

     

Källa: Praktisk medicin 20004. Anteckningar samhällsmedicin.