Atopiskt dermatit (AD), atopiskt eksem

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Ren dermatologi

Kronisk dermatit med klåda, ofta debut i spädbarnsåldern (60%), associerad med astma och hösnuva. Har blivit vanligare de senaste 20 åren av okänd orsak. Prevalence: 20% bland barn. 

Etiologi              Hereditet (stark).

Imunologi         Oklart vad som initierar dessa förändringar         

1)       S-IgE: normalt (20%) eller ­ (80%)

2)       Cellmedierad immunitet ¯ (Th1-aktivitet ¯, Th2-övervikt ® IL-4, 5 ® IgE)

 1. Ökad frekvand av virusinf. (herpes, vaccinia, molluscum contagiosum)
 2. Nedsatt sensibiliseringsförmåga (kontakt allergi)

3)       Neutrofil chemotaxis ¯

Klinik                 ”Itch that raches”

1)       Torr hud

2)       Sänkt klådtröskel (kyla, värme, textil, alkali, stress, inf, feta salvor)

3)       Lichenifieringstendens

4)       Avvikande kärlreaktion

 1. Perioral blekhet
 2. Vit dermografism

5)       Obehag vid svettning

Lokal                  1,5 mån – 2 år : Huvud/ansikte, sträcksidor (god prognos)

                             2 år – pubertet: Böjveck, hand/fotleder, gluteer (flickor), plantae (pojkar)

                             pubertet – vuxen: Händer, ansikte/hals, (böjveck)

Diffdiagnoser   Andra eksem.

Diagnos              Hereditet. Atopi. Klinisk bild. Vit dermografism.

Ev utredning av Födoämnesallergi. Utredning av annan allergi med pricktest etc? (Korrelerar ej med eksemet men indicerat vid astma eller hösnuva).

Behandling       Information mycket viktigt. Primärvård initialt. Remiss i svåra fall. Ev yrkesvägledning.

1)       Dämpa dermatiten

 1. Lokala steroider

(initialt Gr III sedan Gr I-II ev + Antibiotika) OBS: endas Gr I i ansiktet

 1. UV-ljus

2)       Bryt klådcirkeln

 1. Antihistaminer (äldre, t.ex: Tavegyl®)

3)       Motverka torrheten

 1. Undvikande av vatten och tvål.
 2. Mjukgörande (Karbamid) / Badolja.

4)       Övriga

 1. Takrolimus (spec).
 2. Duodermplatta.
 3. Sandimmun.

 

Komplikation   Problem associerade med atopisk dermatit

1)       Eczema herpeticum (svår herpes simplex typ 1)

2)       Kolonisation av staphylococcus aureus

3)       Torr hud

4)       Torra, prominenta hårfolliklar (ssk på överarmar) – keratosis pilaris

5)       Juvenil plantar dermatos

6)       ”Nipple dermatitis”, vuxna kvinnor

7)       Molluscum contagiosum

8)       Katarakt

9)       Födoämnesallergi