Nummulärt eksem

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Ren dermatologi

Kroniskt recidiverande dermatit med mynt formade lesioner. ffa på extremiteter.

Etiologi              Okänd. Torr hud.

Period                >50 år (oftast män)

Klinik                 Myntstora härdar av papulovesikler, rodnade, ibland krustor.

                             Ofta klåda, riveffekter och ev sekundärinfektion.

Lokal                  Underben, underarmar, handryggar, ibland bålen

 

Diffdiagnoser   Psoriasis. Kontakteksem. Mykos. Atopiskt eksem. Eczema craquelé. Pityriasis rosea. Mucosis Fungoides.

Diagnos              Klinik. PAD vid behov.

Behandling       Mycket terapiresistent.

1)       Steroider i nedtrappning (gärna salva).

2)       Mjukgörande kräm / Undvikande av för mycket tvättning.

3)       Tjära.

4)       UVB.

5)       Antihistamin tn vb. (sederande)