Psoriasis

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Ren dermatologi

Kronisk, skovvis uppträdande, fjällande. Kan drabba i alla åldrar, men debuterar vanligen i tonåren (typ 1) eller i 40-50 årtsåldern (typ 2), och alla hudytor. Prevalens minst 2%. Lesionerna ger endast ibland klåda.

Etiologi              Hereditet(särskillt vid typ 1), minst 7 gener (psors1-7)

                             LM (klorokin (byt till meflokin, Lariam®), litium, betablock, NSAID?)

Hudtrauma ”Köbners fenomen” (solljus (15%), mekanisk friktion, vattkoppor (VZV))

Graviditet (ibland bättre) / Stress / Infektion / Alkohol / Rökning

Patofysiologi    TNF ses i hud och leder, vilket ger migration av leukocyter. I epidermis ses CD8+ (cytotoxiska) T-celler och i dermis ses CD4+ T-hjälparceller. IF-gamma, IL-2, IL-12 leder till bildning av Th1 (cytoxiskt mönster). Leukocyter bildar Munros mikroabscesser i stratum corneum (hornlagret). Vidare ses ökad proliferation av keratinocyter i epidermis och ändrad samansättning av keratin. I dermis ses ökad vaskularisering. Papillomatos. Stratum granulosum saknas. 

 

Diffdiagnoser   Pityriasis rosea. Eksem. Lichen ruber. Svampinfektion. Läkemedelsreaktion. Kutant lymfom.

Mb Bowen.

Parapsoriasis (myntstora fläckar, mer eller mindre kliande. Kan gå över i MF. Stans. Följ. Eventuellt ljus eller lokal steroid jfr MF).

Diagnos              Klinisk bild. PAD om oklarhet.

 


Behandling       Kan oftast skötas i primärtvården.                        

Avfjällning:

1)       Mjukgörande (Fenuril®).

2)       Bad / Bastu.

3)       Salicylsyreberedningar (5% cr. Essex, ej tillsammans med  UVB pga filtereffekt) 

Lokalbehandling:

1)       Lokala steroider

 1. Gr 3-4 (Gr 1 har ingen effekt)
 2. Effekten avtar med tiden (tachyphylaxi)
 3. Rebound (ibland)
 4. Biverkningar

                                                                                               i.      Atrofi, akneliknande bild, resorbtion, kontaktallergi, maskerar inf, förlängd sårläkning, rebound

 1. Nedtrappning
 2. Intervallbehandling
 3. Använd med försiktighet: I hudveck, senil hud, spädbarn, i ansiktet.

2)       Kalcipotriol

 1. D3-vitamin-analog (Daivonex®)
 2. Hämmar proliferation (hjälper ej mot klåda)
 3. Effekt = Gr 3 steroid
 4. Biverkan: Hudirritation
 5. Kan kombineras med steroid (Daivobet®)

3)       Ditranol (Micanol®).

4)       Tjära.

Ljusbehandling:

1)       UVB

 1. Smalt spektrum (312 nm)
 2. Behandling 2-3 ggr/v i 6-10 v.
 3. + God effekt, bekvämt
 4. – Solskadad hud och ev hudcancer

2)       PUVA

 1. Psoralen (tabletter el bad) + UVA
 2. Behandling 2 ggr/v i 6 v.
 3. + Mycket god effekt
 4. – Illamående, ljuskänslig, hudcancer

3)       Bucky

 1. Rtg, gränsstrålar
 2. Behandling 1 ggr/v i 6 v.
 3. + bra vid hårbottenengagemang
 4. – Max 4 beh till samma area pga risk för hudcancer

 

Systembehandling:

1)       Metotrexat

 1. Folsyreantagonist, 5-20 mg 1 ggr/v
 2. Kontroll av lever- och blodstatus
 3. + Mycket god effekt, även leder

2)       Acitretin

 1. A-vitamin-analog (Neotigason®, 10-50 mg x 1)
 2. Antiproliferativ och immunomodulerande
 3. Kontroll av leverstatus och blodfetter
 4. + God effekt, ssk pustulös psoriasis, kan kombineras med UVB/PUVA
 5. – Teratogent

3)       Cyklosporin

 1. Sandimmun, 2,5-5,0 mg/kg/dag
 2. Kontroll njurar, blodtryck
 3. + God effekt, även leder
 4. – Biverkningar

Nummulär psoriasis (klassisk plaque psoriasis)

Drabbar ffa extensorsidan av knä och armbågar och skalpen, vidare drabbas ofta händer och sakrala ytor.

Diffdiagnoser   Hårbotten: 1) Svampinfektion. 2) Seborroisk dermatit. Händerna: 1) Handeksem.

Diagnos:            Rispa med pinne (punktformiga blödningar under steainliktfjäll, Auspitz tecken). 

 

Behandling       Hårbotten: 1) Lösn Salicylsyra. 2) Lösn Betnovat. 3) Tjärschampo. 4) Ditranolkräm. 5) Bucky. 6) Ev Mjällschampo.

Händer: 1) Lokal Steroid. 2) Calcipotriol. 3) UVB. 4) Bucky. 5) PUVA. 6) A-Vitamin.

7) RePUVA.


Guttat psoriasis

Regndroppspsoriasis, vanligare hos barn. Ofta på buken/bröstet el generalliserat. Klia ej.

Etiologi              Som ovan samt infektion, ffa GAS.

Diffdiagnoser   PC-allergi (ofta efter streptokockinfektion) och andra toxikodermier.

Pityriasis rosea. Sekundär syfilis. Lichen ruber planus. Id-reaktioner. Pityriasis versicolor.

Diagnos              Klinisk bild. Svalgodling (GAS?). Skrapning på ytan kan hjälpa till. PAD vb.

Behandling       Kan gå över på 3-4 månader men kan bli kronisk. Behandla!

1)       Information. Viktigt till unga!

2)       PcV om infektion.

3)       Lokala steroider, Gr 3 + mjukgörande

4)       UVB (remiss)

Invers posriasis (seborroisk psoriasis)

Drabbar ffa böjveck (ljumskar, axiller, under mammae). Föga fjäll.

Diffdiagnoser   Seborroisk dermatit, mykos

Behandling       Lokal steroid (grupp I-II) med antimykotikum (ej långvarigt).

                             Ev Bucky

OBS: Tjära och ditranol bör undvikas


Nagelpsoriasis

Ses i samband med långvariga besvär. Korrelerar med psoriasis artropati.

Diffdiagnoser   Svampinfektion. Onycholysis idiopathica. Kronisk paronychi. Lamellär dystrofi. Nagel-tics. Handeksem. Mukös cysta = Synovialcysta.

Behandling       Många blir bättre när hudförändringarna förbättras, annars terapiresistent

1)       Nagelslipning.

2)       Carbamidevulsio = Medicinsk evulsio.

3)       Ev intrakutan steroidinjektion.

4)       A-Vitamin.

5)       Metotrexat

Erytrodermi

Extensivt erytem över en stor del av kroppen. Ökat blodflöde i huden kan leda till förlust av termoreglering och ”high output” hjärtsvikt.

Diffdiagnoser   1) Maligna hudlymfom. 2) Eksem. 3) Läkemedelsreaktioner.

Behandling       Dermatolog. Inläggning?

Ofta krävs systemisk behandling.


Pustulös psoriasis

Ses i randområdet kring andra psoriasis lesioner. Hos rökare ses ofta palmart och plantart engagemang (pustulosis palmoplantaris). Ofta ses också geografica lingulis[ap1] 

Behandling       Diskreta besvär: salicylsyreberedningar.

Omfattande sjukdom: steroider grupp III-IV under ocklusion (t ex Duoderm) med byte en-två gånger per vecka under ca en mån och/eller calcipotriol.

Svår hand-fotpsoriasis : PUVA, acitretin (ev i kombination med PUVA) eller Buckybehandling. Metotrexat. Sandimmun (ibland).

Psoriasisartrit

10% av psoriasispat. Drabbar oftast sacroiliaca- och DIP-leder, men även andra. Korrelerar med nagelengagemang.

Diffdiagnoser   1) RA. 2) Annan artrit.

Behandling       Reumatolog sköter dessa.

1) NSAID. 2) Metotrexat.


 [ap1]Stavning??